You are here

Cây ớt

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ỚT

Ớt là loại cây gia vị truyền thống, hầu như không thể thiếu trong tất cả các bửa ăn hàng ngày của chúng ta. Việc canh tác loại cầy trồng này đã đóng góp không nhỏ cho thu nhập của nhiều hộ nông dân. Ngày nay, với xu thế canh tác bền vững, Syngenta cũng đã đưa ra những hướng đi tốt nhất trong chăm sóc và bảo vệ năng suất cho loại cây trồng có giá trị này.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY ỚT Ở VIỆT NAM (*)

• Cây ớt (Capsicum frutescens)
 - Thuộc Họ ớt - Solanaceae.
 - Thuộc Bộ - Solanales.
• Các tỉnh trồng ớt tại Việt Nam:
• Quỳnh Phụ (Thái Bình) với diện tích 1200 ha, Đại Lộc (Quảng Nam), Phù Mỹ, Phù Cát (Bình Định), Bố Trạch (Quảng Bình), Châu Đốc (An Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp), Tiền Giang, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định và một số tỉnh thành khác...
• Diện tích trồng ớt: 2.000 ha/năm (năm 2014)
• Sản lượng ớt: 80.000 T/năm (năm 2013)
 (*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2013-2014

 

Hình: Bản đồ phân bố trồng vùng ớt ở Việt Nam