You are here

Heritage MAXX ™

 Thông tin sản phẩm

 Qui cách đóng gói  1L & 5L

 Số đăng ký :  451/11 SRN
 Đơn vị phân phối  Witgang Far East Ltd

 Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd

 Công dụng  Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf.
 Mô tả sản phẩm  Heritage MAXX ™ là một loại thuốc diệt nấm với cơ chế tác động mới. Khảo nghiệm thực địa đã cho thấy rằng Heritage MAXX kiểm soát nấm bệnh rất tốt đặc biệt với khoảng cách giữa hai lần phun dài hơn và cải thiện chất lượng cỏ toàn diện.
 Các tính năng chính Kiểm soát được nhiều loại nấm bệnh trên sân golf
Dạng dung dịch dễ sử dụng
Thấm qua phiến lá hoặc thân
Được vận chuyển hướng ngọn
Hoạt chất khi đọng trên lá bị rửa trôi bởi nước tưới sẽ được hệ thống rễ tái hấp thu và vận chuyển vào mạch dẫn
 Lợi ích chính  Khoảng cách giữa hai lần phun có thể lên đến 28 ngày, tùy thuộc vào áp lực bệnh
Kiểm soát nấm bệnh gắn liền với kiểm soát nguồn bệnh từ giai đoạn hạt giống, vườn ươm và có thể bao gồm cả thời gian ngủ đông của cỏ
Có nhiều công thức lựa chon cho phép ứng dụng linh hoạt và phối trộn
Liều dùng 6lit/ha