You are here

Nevo 330EC

Cập nhật
07.07.2016

Thuốc trừ bệnh

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
150/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
250ml
100ml
20ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Thuốc trừ bệnh lưu dẫn và nội hấp, tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh).\ Tính chất thấm sâu nhanh và lưu dẫn mạnh của Nevo 330EC trong mô cây

Công nghệ Syngenta với hoạt chất tiên tiến, tinh khiết và phụ gia đặc hiệu: Nevo 330EC phòng trị hiệu quả bệnh lem lép hạt, vàng lá, khô vằn và thối thân do nấm. Mang đến lợi ích vượt trội: tối ưu năng suất và chất lượng hạt lúa.

Lúa

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ (*)\ (*) Khi cần thiết nên kết hợp với Filia 525SE để mở rộng phổ phòng trị đạo ôn lá, nhánh gié và cổ bông.

Lượng nước phun

400 - 500 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Nhóm độc III - An toàn cho người phun thuốc và môi trường - Không thấm lan, lưu tồn trong đất. - Phù hợp với chương trình IPM: an toàn cho thiên địch. - Độc vừa đối với cá. - Không độc đối với ong và giun đất. - LD 50 qua miệng & da > 2.000 mg/ kg Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây lúa khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và nhà sản xuất.