You are here

Gesapax 500SC

Cập nhật
28.05.2015

Thuốc trừ cỏ

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
146/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
500ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Gesapax 500SC là thuốc trừ cỏ hàng niên và cỏ lá rộng và có tính chọn lọc cao. Thuốc được đưa vào đất và được rễ hấp thụ và lưu chuyển trong cây. Lúc cây và cỏ nảy mầm không bị tác động. Nhưng ngay khi xuất hiện lá thì cây và cỏ bị tác động vì thuốc ức chế quá trình quang hợp gây úa vàng.

Gesapax 500SC có phổ tác dụng rộng, diệt hầu hết các loại cỏ dại hằng niên.\ Thời gian phun rộng: Tiền nảy mầm, hậu nảy mầm sớm, hậu nảy mầm. Linh động trong việc xắp xếp thời gian phun thuốc, một lần phun cho hiệu quả cả vụ (120 ngày), tiết kiệm chí phí và công lao động."

Dứa

Mía

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ\ Lưu ý: - Hiệu quả trừ cỏ cao khi đất có đủ ẩm. - Có thể phun trước khi cỏ mọc, hoặc cỏ đã mọc có 3-4 lá, tốt nhất lúc cỏ dưới 1 lá rưỡi.

Lượng nước phun

300 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không độc đối với chim, ong. - Độc nhẹ đối với cá. - LD 50 (qua miệng) : 2.145 mg ai./kg - LD 50 (qua da) > 2.000mg ai./kg Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay cán bộ kỹ thuật địa phương.