You are here

Voliam Targo 063SC

Cập nhật
22.02.2016

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
158/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
100ml
20ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Có kiểu tác động mới, hiệu lực cao đối với nhóm miệng nhai Tác dụng nhanh và hiệu quả kéo dài Giải pháp tốt kiểm soát nhóm sâu kháng thuốc.

Voliam Targo 063SC với cơ chế tác động kép độc đáo, hiệu quả diệt sâu, nhện cao và ổn định. Dịch hại bị tê liệt, ngừng ăn và chết sau vài giờ nhiễm thuốc.\ Phổ tác động rộng.Chỉ cần 1 lần phùn trừ cả sâu lẫn nhện, tiết kiệm chi phí."

Bắp cải

Chè

Lúa

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ QUY TRÌNH XỬ LÝ (*)\ Lưu ý: Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ.

Lượng nước phun

400 - 500 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm IV - Độc cho cá. - LD 50 (qua miệng chuột) > 550 mg/kg - LD 50 (qua da chuột) > 5000 mg/kg - LC 50 (qua hô hấp ở chuột) > 3,394 mg/l, 4 giờ. - Không gây dị ứng qua động vật máu nóng (heo, thỏ). Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật tại địa phương.