You are here

Cruiser Plus 312.5FS

Cập nhật
21.03.2016

Thuốc xử lý hạt giống

Thuốc xử lý hạt giống

Số đăng ký: 
143/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
10ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Cruiser Plus 312.5FS giúp mầm mạnh, mạ mướt, mạ khỏe, rễ dài. vượt qua phèn, ngập, úng, ngộ độc hữu cơ…\ Sử dụng linh hoạt “có thể trộn hoặc ngâm”. Kiểm soát bọ trĩ,rầy nâu, vàng lùn - lùn xoắn lá. Khử nấm bệnh trên hạt giống."

Lúa sạ

Quy trình xử lý

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: • Độ độc: nhóm III • Không mùi • Không độc hay rất ít độc đối với chim, cá, trùn đất, vi sinh vật đất, động vật có vú. • Độc đối với ong mật. • LD 50 (qua miệng chuột) > 3.000 mg ai./kg • LD 50 (qua da chuột) > 4.000 mg ai./kg • Không gây kích thích qua da và mắt thỏ. • Ít ảnh hưởng đến thiên địch. Với cây trồng: • Hoàn toàn an toàn cho hạt giống lúa khi sử dụng đúng theo khuyến cáo. • Trên các hạt giống khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay cán bộ kỹ thuật địa phương.