You are here

SG22

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Bắp rau (Baby Corn)

Giống bắp rau 22: do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam sản xuất từ năm 2006 và đã được trồng rộng rãi ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.