You are here

Cây tiêu

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NẤM BỆNH VÀ TUYẾN TRÙNG HẠI TIÊU

 

Trước sức hấp dẫn về giá của hạt tiêu nên nhiều năm gần đây, ngành hồ tiêu của Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục, tăng nhanh cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Hiện Việt Nam chiếm 30% sản lượng và hơn 50% thị phần xuất khẩu hồ tiêu trên thế giới. Năm 2015, diện tích hồ tiêu của cả nước đã đạt trên 79.000 ha, trong đó, các tỉnh Tây Nguyên chiếm 51,6%, các tỉnh Đông Nam bộ chiếm 39,6%. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu ở Tây Nguyên cũng như cả nước đang đối mặt với nhiều thách thức và phát triển thiếu bền vững, nhất là diện tích hồ tiêu phát triển quá nhanh, vườn cây được đầu tư thâm canh cao độ, nhiều vườn tiêu bị hủy diệt do sự phá hại của sâu bệnh và tuyến trùng…(*)
Để giảm thiểu những thiệt hại cho vườn tiêu do bệnh hại và tuyến trùng gây ra, bà con nông dân cần có những giải pháp hợp lý trong kiểm soát chúng.

(*) Theo Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên - 2015

 

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NẤM BỆNH VÀ TUYẾN TRÙNG HẠI TIÊU

 

 

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH 

THUỐC TRỪ BỆNH CHO CÂY TIÊU

THUỐC TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI TIÊU  

 

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH HẠI TIÊU