You are here

Cây xoài

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH HẠI XOÀI

Rầy bông xoài trưởng thành                                      Rầy bông xoài ấu trùng

[[{"fid":"1921","view_mode":"default","attributes":{"height":"408","width":"168","style":"width: 150px; height: 364px; margin-right: 10px; margin-left: 10px; float: left;","class":"media-element file-default"},"fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":"","filename_field[vi][0][value]":"mango_14.png","field_file_image_desc_text[vi][0][value]":"","field_file_image_copyright_text[vi][0][value]":""},"type":"media"}]]- Revus Opti 440SC với cơ chế LOK + FLO:
   * LOK – Bám nhanh và mạnh vào lớp sáp cho hiệu quả cao ngay cả khi trời mưa.
    * FLO – Thấm sâu vào mô lá cho hiệu quả kéo dài.
- Revus Opti 440SC cho hiệu quả vượt trội trong điều kiện thời tiết bất lợi.
- Revus Opti 440SC chặn đứng quá trình tấn công và phát triển của nấm bệnh, bảo vệ cây trồng toàn diện từ trong lẫn ngoài.
- Revus Opti 440SC kiểm soát tốt nhiều loài nấm bệnh hại cây trồng, đặc biệt là bệnh thán thư hại xoài.
- An toàn cho cây trồng cả khi phun vào thời kỳ ra hoa.