Miravis 200 SC

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Qui cách đóng gói:
100ml
Thành phần:
200g/L
Pydiflumetofen
Dạng thuốc:
SC (Huyền Phù Đậm Đặc)
Where to buy