Quilt 200SE

Cập nhật:

Thuốc trừ bệnh

Thuốc trừ bệnh

Qui cách đóng gói:
50ml
100ml
250ml
Thành phần:
75g/l
Azosystrobin
125g/l
Propiconazole
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Azosystrobin (75g/l ): tác động ức chế tổng hợp năng lượng ở ty thể nấm bệnh
Propiconazole (125g/l): ngăn cản tổng hợp Ergosterol chất tham gia cấu trúc màng tế bào nấm bệnh.