Sản phẩm chăm sóc hạt giống ngô Fortenza Duo 480FS

Cập nhật:

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Qui cách đóng gói:
12ml
Thành phần:
600g/L
Cyantraniliprole
262,5g/L
Thiamethoxam
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
(1) Thiamethoxam làm cắt đứt dẫn truyền xung động thần king của côn trùng về trung khu thần kinh trung ương bằng cách tác động vào cơ quan thụ cảm Nicotinic acetyl-choline khiến côn trùng mất cảm giác đói nên ngừng hút chích mà chết.
Where to buy