You are here

Bonanza 100SL

Cập nhật
10.06.2015

Thuốc trừ bệnh

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
961/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
100ml
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng lỏng
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Bonanza tác động tiêu diệt nấm bệnh thông qua cơ chế ngăn cản sinh tổng hợp Ergosterol (chất cấu tạo nên màng tế bào nấm bệnh).

Công nghệ Syngenta với hoạt chất tiên tiến, tinh khiết và phụ gia đặc hiệu, Bonanza 100SL thấm sâu cực nhanh và lưu dẫn mạnh vào mô cây, cho hiệu quả trừ bệnh cao trong mọi điều kiện thời tiết.

Cà phê

Lạc (đậu phộng)

Lúa

Lượng nước phun

320 - 600 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: - Độ độc: nhóm III - Không độc đối với ong, trùn đất. - Độc nhẹ đối với chim, cá. - LD 50 (qua miệng chuột): > 5.000 mg/kg - LD 50 (qua da chuột): > 4.000 mg/kg Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây lúa khi sử dụng theo liều khuyến cáo. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay cán bộ kỹ thuật tại địa phương.