Việt Nam

You are here

SUPER HOÀN CHÂU

Last updated:
20.09.2016
Cây trồng: 

Dưa hấu (Watermelon_

Dưa hấu lai F1 SUPER HOÀN CHÂU(SNO 8230)