You are here

Your selection

Sắn (khoai mì), đậu tương (đậu nành), khoai lang, bông vải, thuốc lá

Gramoxone 20SL

Thuốc trừ cỏ

Gramoxone 20SL tác động diệt cỏ cực nhanh sau 30 phút. Hiệu quả cao trong mọi điều...