You are here

Your selection

Thuốc trừ cỏ

Dual Gold 96EC

Thuốc trừ cỏ

Dual Gold với hoạt chất tiên tiến là phát minh mới sau Dual, mạnh hơn gấp đôi, an toàn...

Gramoxone 20SL

Thuốc trừ cỏ

Gramoxone 20SL tác động diệt cỏ cực nhanh sau 30 phút. Hiệu quả cao trong mọi điều...

Sofit 300EC

Thuốc trừ cỏ

Nhờ hiệu quả cao, bền bỉ trong kiểm soát cỏ và lúa cỏ, Sofit 300EC giúp ruộng lúa sạch...

Solito 320EC

Thuốc trừ cỏ

Solito 320EC là thuốc diệt cỏ phổ rộng (diệt các loại cỏ lá hẹp, lá rộng và chác lác...