Việt Nam

You are here

Thuốc trừ sâu

Actara 25WG

Thuốc trừ sâu

Actara 25WG lưu dẫn (nội hấp) mạnh mẽ, bảo vệ phần non mới mọc, không sợ nước tưới hay...

Chess 50WG

Thuốc trừ sâu

Với cơ chế tác động 3 khóa độc đáo: khóa miệng, khóa chân, khóa sinh sản, Chess 50WG...

Karate 2.5EC

Thuốc trừ sâu

Karate 2.5EC bảo vệ tối đa năng suất và phẩm chất nông sản.

Sau khi phun thuốc...

Match 050EC

Thuốc trừ sâu

Cơ chế tác động ức chế lột xác độc đáo.
Hiệu quả cao và chuyên biệt trên nhóm sâu...

Proclaim 1.9EC

Thuốc trừ sâu

Proclaim 1.9EC thấm sâu và chuyển vị. Diệt sâu triệt để, ngay cả sâu ẩn nấp ở mặt dưới...

Tervigo 020SC

Thuốc trừ sâu

Tervigo 020SC đặc trị tuyến trùng, ngăn ngừa thối, sưng rễ và vàng lá.\ Hiệu lực trừ...

Trigard 100SL

Thuốc trừ sâu

Trigard 100SL là giải pháp đặc hiệu, mạnh mẽ kiểm soát cho dòi (ruồi) gây hại cây...