Tìm hạt giống

Pages

Giống ngô lai F1 NK4300

Ngô

NK4300 - Cây khỏe bắp to. Không lo gì hạn

Giống ngô lai F1 NK54

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi. - Tỉ lệ hạt trên trái cao. - Lá bi bao kín trái, dễ...

Giống ngô lai F1 NK6101

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG Năng suất cao tiềm năng đạt 12-14 tấn /ha. Bắp to, dạng hình trụ có 14-16 hàng hạt trên bắp....

Giống ngô lai F1 NK6326

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây và tán lá cây gọn, đóng trái thấp, chịu trồng dày. - Cây con khỏe. - Cứng cây chống đổ ngả...

Giống ngô lai F1 NK6410

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp to , hạt đóng kín đầu. - Cứng cây, chống đổ tốt, - Năng...

Giống ngô lai F1 NK6639

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi, - Lá bi bao kín trái, dễ thu hoạch. - Bộ lá xanh...

Giống ngô lai F1 NK6654

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao đạt 8-12 tấn/ha - Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp to, lõi nhỏ, hạt đóng kín...

Giống ngô lai F1 NK67

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây con khỏe, chịu hạn tốt. - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi. - Tỉ lệ kết hạt cao...

Giống ngô lai F1 NK72

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Lá sạch bệnh, xanh lâu tàn, xanh đến thu hoạch. - Cây đồng đều, sinh trưởng khỏe, thân to cứng...

Giống ngô lai F1 NK7328

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao 10-12 tấn /ha. - Cây khỏe, sạch bệnh, lá xanh đến khi thu hoạch - Chống đổ ngã...

MẶT TRỜI ĐỎ

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày Trồng được quanh năm ở miền Nam Năng suất cao hơn dưa...

NEW MAGIC

Cà chua (Tomato)

ĐẶC TÍNH GIỐNG Giống lai F1 có dạng bán hữu hạn. Cao cây 1,2-1,4m. Thời gian trồng – thu hoạch: 60-75 ngày,...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK4300 nên thừa hưởng được tất cả những đặc tính ưu...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK66 nên thừa hưởng được tất cả những đặc tính ưu...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK67 nên thừa hưởng được tất cả những đặc tính ưu...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK7328 nên thừa hưởng được tất cả những đặc tính ưu...

PHÙ ĐỔNG

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 57 - 65 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết). Cây sinh trưởng khỏe, chống...

SAVIOR

Cà chua (Tomato)

ĐẶC TÍNH GIỐNG Giống lai F1 có dạng bán hữu hạn. Thời gian trồng - thu hoạch: 60-65 ngày, thời gian thu hoạch...

SG22

Bắp rau (Baby Corn)

1. NGUỒN GỐC Giống bắp rau SG22: do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam sản xuất từ năm 2006 và đã được trồng rộng...

SG227

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 57 - 65 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết). Cây sinh trưởng khỏe, chống...

SG777

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 58 - 62 ngày. Dạng trái đẹp, có bụng, da sọc ếch. Trái to, đều, vỏ trái...

SUGAR75

Ngô đường (Sweet Corn_

1. NGUỒN GỐC Giống ngô đường (bắp ngọt) SUGAR75: do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm từ năm...

SUPER HOÀN CHÂU

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 58 - 63 ngày. Trái to, đều, trọng lượng trái 3-5kg. Dạng trái đẹp, có...

WAX48

Ngô nếp (Waxy Corn)

1. NGUỒN GỐC Giống ngô nếp WAX48 do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm và được công nhận chính...

Pages