Việt Nam

You are here

Tìm hạt giống

Giống ngô lai F1 NK4300

Ngô

NK4300 - Cây khỏe bắp to. Không lo gì hạn

Giống ngô lai F1 NK54

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi. - Tỉ lệ hạt trên trái cao...

Giống ngô lai F1 NK6101

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG Năng suất cao tiềm năng đạt 12-14 tấn /ha. Bắp to, dạng hình trụ có 14...

Giống ngô lai F1 NK6326

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây và tán lá cây gọn, đóng trái thấp, chịu trồng dày. - Cây con khỏe...

Giống ngô lai F1 NK6410

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp to , hạt đóng kín đầu. - Cứng...

Giống ngô lai F1 NK6639

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi, - Lá bi bao kín trái, dễ...

Giống ngô lai F1 NK6654

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao đạt 8-12 tấn/ha - Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp...

Giống ngô lai F1 NK67

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây con khỏe, chịu hạn tốt. - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu...

Giống ngô lai F1 NK72

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Lá sạch bệnh, xanh lâu tàn, xanh đến thu hoạch. - Cây đồng đều, sinh...

Giống ngô lai F1 NK7328

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao 10-12 tấn /ha. - Cây khỏe, sạch bệnh, lá xanh đến khi...

MẶT TRỜI ĐỎ

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 65 - 70 ngày Trồng được quanh năm ở miền Nam...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK4300 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK66 nên thừa hưởng được tất...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK67 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK7328 nên thừa hưởng được...

PHÙ ĐỔNG

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 57 - 65 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết). Cây...

SAVIOR

Cà chua (Tomato)

ĐẶC TÍNH GIỐNG Giống lai F1 có dạng bán hữu hạn. Thời gian trồng - thu hoạch: 60-65...

SG227

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 57 - 65 ngày (tùy theo điều kiện thời tiết). Cây...

SUGAR75

Ngô đường (Sweet Corn_

1. NGUỒN GỐC Giống ngô đường (bắp ngọt) SUGAR75: do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam...

SUPER HOÀN CHÂU

Dưa hấu (Watermelon_

ĐẶC TÍNH GIỐNG Thời gian sinh trưởng 58 - 63 ngày. Trái to, đều, trọng lượng trái 3-...

WAX50

Ngô nếp (Waxy Corn)

1. NGUỒN GỐC Giống ngô nếp WAX50 do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm...