Việt Nam

You are here

Tìm hạt giống

Giống ngô lai F1 NK4300

Ngô

NK4300 - Cây khỏe bắp to. Không lo gì hạn

Giống ngô lai F1 NK54

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi. - Tỉ lệ hạt trên trái cao...

Giống ngô lai F1 NK6101

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG Năng suất cao tiềm năng đạt 12-14 tấn /ha. Bắp to, dạng hình trụ có 14...

Giống ngô lai F1 NK6326

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây và tán lá cây gọn, đóng trái thấp, chịu trồng dày. - Cây con khỏe...

Giống ngô lai F1 NK6410

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp to , hạt đóng kín đầu. - Cứng...

Giống ngô lai F1 NK6639

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi, - Lá bi bao kín trái, dễ...

Giống ngô lai F1 NK6654

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao đạt 8-12 tấn/ha - Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp...

Giống ngô lai F1 NK67

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây con khỏe, chịu hạn tốt. - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu...

Giống ngô lai F1 NK72

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Lá sạch bệnh, xanh lâu tàn, xanh đến thu hoạch. - Cây đồng đều, sinh...

Giống ngô lai F1 NK7328

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao 10-12 tấn /ha. - Cây khỏe, sạch bệnh, lá xanh đến khi...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK4300 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK66 nên thừa hưởng được tất...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK67 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK7328 nên thừa hưởng được...