Việt Nam

You are here

Tìm hạt giống

Giống ngô lai F1 NK4300

Ngô

NK4300 - Cây khỏe bắp to. Không lo gì hạn

Giống ngô lai F1 NK54

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi. - Tỉ lệ hạt trên trái cao...

Giống ngô lai F1 NK6101

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG Năng suất cao tiềm năng đạt 12-14 tấn /ha. Bắp to, dạng hình trụ có 14...

Giống ngô lai F1 NK6326

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây và tán lá cây gọn, đóng trái thấp, chịu trồng dày. - Cây con khỏe...

Giống ngô lai F1 NK6410

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp to , hạt đóng kín đầu. - Cứng...

Giống ngô lai F1 NK6639

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu cùi, - Lá bi bao kín trái, dễ...

Giống ngô lai F1 NK6654

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao đạt 8-12 tấn/ha - Lá xanh sạch, độ đồng đều cao. - Bắp...

Giống ngô lai F1 NK67

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Cây con khỏe, chịu hạn tốt. - Trái to dài, cùi nhỏ hạt phủ kín đầu...

Giống ngô lai F1 NK72

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Lá sạch bệnh, xanh lâu tàn, xanh đến thu hoạch. - Cây đồng đều, sinh...

Giống ngô lai F1 NK7328

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Năng suất cao 10-12 tấn /ha. - Cây khỏe, sạch bệnh, lá xanh đến khi...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK4300 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK4300 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK66 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG- Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK66 nên thừa hưởng được tất...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK67 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK67 nên thừa hưởng được...

Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK7328 Bt/GT

Ngô

ĐẶC TÍNH GIỐNG - Giống ngô biến đổi gen trên nền hạt giống NK7328 nên thừa hưởng được...

SAVIOR

Cà chua (Tomato)

ĐẶC TÍNH GIỐNG Giống lai F1 có dạng bán hữu hạn. Thời gian trồng - thu hoạch: 60-65...