Việt Nam

You are here

Tìm hạt giống

WAX50

Ngô nếp (Waxy Corn)

1. NGUỒN GỐC Giống ngô nếp WAX50 do Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa vào khảo nghiệm...