You are here

Banner Maxx®

Thông tin sản phẩm

Qui cách đóng gói 3,78 Lít (1 gallon)
Số đăng ký 3230/CNĐKT-BVTV
Đơn vị phân phối Jebsen & Jessen Vietnam Co Ltd
Công dụng Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf.
Mô tả sản phẩm Banner Maxx® là một loại thuốc diệt nấm phổ tác động rộng. Sản phẩm thẩm thấu qua bề mặt hoặc hệ thống rễ đi vào trong hệ thống mạch dẫn của cây cỏ, ngăn ngừa sự phát triển tế bào nấm bằng cách ức chế sinh tổng hợp sterol.
Các tính năng chính
  • Kiểm soát hơn 18 loại nấm bệnh trên sân golf
  • Có khả năng phối trộn với thuốc khác
  • Hiệu quả kiểm soát bệnh từ 21-28 ngày, tùy thuộc vào phổ tác động và liều sử dụng
  • Có thể phối trộn các thuốc diệt nấm khác như Headway®, Concert® II và Instrata®.
Các tính năng chính
  • Kiểm soát hơn 18 loại nấm bệnh trên sân golf
  • Có khả năng phối trộn với thuốc khác
  • Hiệu quả kiểm soát bệnh từ 21-28 ngày, tùy thuộc vào phổ tác động và liều sử dụng
  • Có thể phối trộn các thuốc diệt nấm khác như Headway®, Concert® II và Instrata®.
Lợi ích chính
  • Ít bị rửa trôi bởi nước tưới/mưa
  • Không mùi và có khả năng phối trộn tốt
Liều dùng 7-10 lít/ha