Phim khuyến nông

Ở Thư viện Phim khuyến nông, chúng ta sẽ được tham khảo những thông tin bổ ích và thú vị. Đó không chỉ là những hình ảnh trực quan sinh động mà còn là những kiến thức khoa học phong phú từ các Nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam, những thông tin về các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, các kinh nghiệm quý từ các nhà nông tiên phong được trải nghiệm qua thực tế sản xuất

Chương trình Syngenta và Tôi

   

   

   

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top_1

 

 

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top_2

Kinh nghiệm nông dân sử

dụng thuốc trừ bệnh Anvil_1

Phim khuyến nông 

   

   

   

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar2 

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top_1 

 

 

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Amistar Top_2

 

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Anvil_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Anvil_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Filia_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Nevo

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh  Revus Opti_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh  Revus Opti_2

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Ridomil Gold_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Ridomil Gold_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Score

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Tilt Super_1

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ bệnh Tilt Super_1

 

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc Chess

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Pegasus_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Pegasus_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Tervigo_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Tervigo_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Virtako_1

 

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Virtako_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Voliam Targo_1

 

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ sâu Voliam Targo_2

Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ Sofit_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ Sofit_2

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus_1

 Kinh nghiệm nông dân sử dụng Cruiser Plus_2

Phim quảng cáo sản phẩm 

   

   

   

 Phim quảng cáo sản phẩm Amistar

Phim quảng cáo sản phẩm Amistar Top_1 

Phim quảng cáo sản phẩm Amistar Top_2 

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil_1

Phim quảng cáo sản phẩm Anvil_2

Phim quảng cáo sản phẩm Filia_1

Phim quảng cáo sản phẩm Filia – Tilt Super

 

Phim quảng cáo sản phẩm Nevo

 

Phim quảng cáo sản phẩm Ridomil Gold

 

 

 Phim quảng cáo sản phẩm Tilt Super

Phim quảng cáo sản phẩm Chess

 

Phim quảng cáo sản phẩm Tervigo

 

Phim quảng cáo sản phẩm Virtako
 

Phim quảng cáo sản phẩm Voliam Targo

Phim quảng cáo sản phẩm thuốc trừ cỏ Sofit

Phim quảng cáo thuốc xử lý hạt giống Cruiser Plus

Phim quảng cáo giải pháp tích hợp ROI