You are here

Virtako 40WG

Cập nhật
22.02.2016

Thuốc trừ sâu

Thuốc bảo vệ thực vật

Số đăng ký: 
203/CNĐKT-BVTV
Qui cách đóng gói: 
4.5g
1.5g
Thành phần: 
Dạng thuốc: 
Dạng hạt
Cơ chế tác động: 
Cơ chế tác động

Với kiểu tác động mới nhất hiện nay, Virtako có hiệu quả trừ SÂU CUỐN LÁ – SÂU ĐỤC THÂN bằng cơ chế vừa gây rối loạn can-xi trong hệ cơ, vừa tác động lên hệ thần kinh nên diệt tốt sâu kháng thuốc cũng như làm cho khó hình thành tính kháng ở sâu hại, bảo vệ cây trồng một cách toàn diện.\ Đặc tính thấm sâu và lưu dẫn của Virtako 40WG trong cây trồng

Virtako 40WG là thuốc thế hệ mới, có cơ chế tác động mới, độc đáo và mạnh mẽ. Đặc trị sâu cuốn lá, đục thân sâu ngừng cắn phá sau 2 giờ nhiễm thuốc, bảo vệ tối đa chồi hữu hiệu.\ Thuốc thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh. Diệt cả trứng, sâu non nên hiệu lực trừ sâu kéo dài"

Lúa

Ngô

Quy trình xử lý

ĐỀ NGHỊ THỜI ĐIỂM XỬ LÝ (*)\ (*) Phun khi thấy bướm xuất hiện rộ hay khi sâu non mới nở, mật số đến ngưỡng gây hại.\ Lưu ý: Cần phun sớm cắt ngay lứa sâu đầu tiên để tránh bộc phát về sau. Để quản lý tính kháng, không nên xử lý các thuốc có hoạt chất thuốc nhóm Diamide quá 2 lần/vụ.

Lượng nước phun

400 - 500 lít/ha

  • Số điện thoại hỗ trợ sơ cấp cứu: (08) 3775 6288

  • Với môi trường: Độ độc: nhóm IV Độc nhẹ đối với thủy sinh: Thiamethoxam: - Cá hồi: LC50 > 100 ppm, 96 giờ - Chim (qua miệng): LD50 = 576 mg/kg - Phiêu sinh vật: EC50 > 106 ppm, 48 giờ Chlorantraniliprole: - Cá hồi: LC50 > 12.6 mg/l, 96 giờ - Phiêu sinh vật: EC50 = 0.0204 mg/l, 48 giờ LD 50 (qua miệng chuột) > 5.000 mg/kg LD 50 (qua da chuột) > 5.000 mg/kg LC 50 (qua hô hấp ở chuột): 4.16 mg/l khí, 4 giờ. Không gây dị ứng qua mắt thỏ. Với cây trồng: - Hoàn toàn an toàn cho cây trồng. - Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay cán bộ kỹ thuật địa phương.