Cây cà phê

Cà phê

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÀ PHÊ

Góp phần giữ vững vị thế về xuất khẩu cây cà phê Việt Nam trên trường Quốc tế, nhiều nhà khoa học đã đầu tư nghiên cứu những hướng đi tốt nhất cho loại cây trồng này. Trong đó, Syngenta Việt Nam cũng góp phần đưa ra những giải pháp tốt ưu để bảo vệ cây cà phê trước nhiều đối tượng dịch hại nguy hiểm tấn công và 1 quy trình chăm sóc hợp lý nhất.

 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÀ PHÊ TẠI VIỆT NAM

 • Cây cà phê có tên khoa học: Coffea sp.
  • Coffea arabica - cà phê chè (Arabica) – 9% diện tích
  • Coffea canephora - cà phê vối (Robusta) – 90% diện tích
  • Coffea excelsa - cà phê Liberia (cà phê mít) – 1% diện tích
 • Họ: Rubiaceae
 • Bộ: Gentianales
 • Nguồn gốc: từ Indonesia và Congo.
 • Ở Việt Nam, cây cà phê được trồng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó, lan rộng ra các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... Hiện nay, các tỉnh Tây nguyên có diện tích cà phê rất cao.
 • Theo số liệu của cục thống kê tính đến năm 2012, Việt Nam có trên 616.000 ha cây cà phê.
 • Sản lượng trái cây cà phê Việt Nam: 1,49 triệu tấn/năm (2013). (*)

(*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2013

 Hình: Bản đồ phân bố vùng trồng cà phê ở Việt Nam