You are here

Giới thiệu chung

Syngenta là công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu.

Bằng trình độ khoa học tiên tiến và các giải pháp cây trồng đột phá, 28.000 nhân viên trên hơn 90 quốc gia đang làm việc tận tâm để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Chúng tôi cam kết bảo vệ thêm nhiều đất nông nghiệp khỏi tình trạng xói mòn, cải thiện mức độ đa dạng sinh học và tiếp sức cho cộng đồng nông thôn.

Tại Việt Nam, Syngenta là công ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm nông dược, giải pháp bảo vệ thực vật và hạt giống được hàng triệu nông dân tin dùng.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Kim chỉ nam trong mọi hoạt động của chúng tôi

Syngenta Việt Nam

Hoạt động của Syngenta tại thị trường Việt Nam

Trách nhiệm cộng đồng

Đóng góp của Syngenta với cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động

Chương trình Phát triển Bền vững

6 cam kết phát triển nông nghiệp bền vững của Syngenta toàn cầu từ nay đến năm 2020...