Welcome to Syngenta

Syngenta cùng nông dân Việt phòng chống COVID-19, đảm bảo an ninh lương thực

Trách nhiệm cộng đồng
28.04.2020

Cùng với nỗ lực chống dịch #COVID-19 của cả nước, người nông dân Việt Nam cũng đang là những chiến sỹ trên mặt trận sản xuất, bảo vệ mùa màng, giữ vững sự ổn định của nền nông n...

ANVIL VỀ LÀNG, RỘN RÀNG ĐÓN TẾT

Sự kiện
14.01.2020

Ngày 11/01/2020, tại thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An Syngenta Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) và Đài PTTH Sóc Trăng tổ chức chương trình Game...

Hành trình 10 năm Syngenta Việt Nam mang mái ấm đến với người nghèo.

Trách nhiệm cộng đồng
06.01.2020

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 10 năm Syngenta mang mái ấm dành tặng người nghèo. Trong suốt 10 năm qua, với tinh thần sẻ chia với cộng đồng, Syngenta Việt Nam đã dành tặng 100 c...