Welcome to Syngenta

Syngenta bổ nhiệm Giám đốc Điều hành mới

Sự kiện
04.05.2016

Syngenta đã công bố việc bổ nhiệm ông J. Erik Fyrwald, hiện là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty phân phối hóa chất Univar của Hoa Kỳ, giữ chức Giám đốc điều hành

Ứng phó với biến đổi khí hậu

Trách nhiệm cộng đồng
23.03.2016

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang đặt ra áp lực lớn cho con người trong việc bảo tồn nguồn nước, đất và tài nguyên thiên nhiên.