You are here

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng

Đối với Syngenta, hoạt động kinh doanh luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội

Chúng tôi luôn hướng tới lợi ích cộng đồng từ việc mang lại những sản phẩm với công nghệ đột phá giúp nhà nông Việt Nam tiếp cận với công nghệ mới thông qua các giải pháp tiên tiến, tối đa hóa năng suất trên nền tài nguyên hạn hẹp.

An toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là 1 trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu mà Syngenta phải đạt được nhằm tối đa hóa hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.