Việt Nam

You are here

Trách nhiệm cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng

Đối với Syngenta, hoạt động kinh doanh luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội

Chúng tôi luôn nỗ lực giúp cải thiện cuộc sống của người nông dân và gia đình họ bằng cách đóng góp vào sự phát triển của các thế hệ tương lai, cũng như môi trường. Bằng cách bảo vệ môi trường và hỗ trợ người nông dân, chúng ta có thể bảo vệ cuộc sống lâu dài của cộng đồng nông nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
An toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là 1 trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu mà Syngenta phải đạt được nhằm tối đa hóa hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.