Match 050EC Uy lực diệt sâu
Logo Match

Uy lực diệt sâu

Match 050EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới, tác động diệt sâu bằng cách ngăn chặn quá trình tổng hợp chất Chitin (lớp da của sâu non) làm sâu không lột xác được rồi chết.

Match 050EC

Thông Tin Sản Phẩm

  • Loại sản phẩm: Thuốc trừ sâu

  • Đăng ký bởi: Syngenta Vietnam Ltd

  • Thành phần: 50g/L Lufenuron

  • Cây trồng: Lúa, rau, đậu xanh

  • Đối tượng dịch hại: sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh

  • Quy cách đóng gói: 100ml, 50ml & 10ml

Rau

Rau

Lúa

Lúa

Đậu

Đậu xanh

chevron_left
chevron_right
Match 050EC Nhận diện hàng chính hiệu