You are here

Chương trình Phát triển Bền vững

Lý do Syngenta giới thiệu chương trình này

Nhân loại đang phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất của loài người khi sẽ có thêm hai tỷ người sống trên hành tinh này vào năm 2050, tương ứng với tốc độ tăng trưởng dân số thế giới hiện nay là 200.000 người mỗi ngày. Với đà tăng này thì các nguồn lực cần thiết cho việc sản xuất lương thực như đất, nước và năng lượng đã được khai thác gần như cạn kiệt để đảm bảo sản xuất đủ lương thực cho con người. Đa dạng sinh học đang mất đi khiến cho môi trường sống của các loài côn trùng thụ phấn và các loài khác có tầm quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp. Nông dân, những người trực tiếp tạo ra lương thực đang phải sống trong đói nghèo, trong khi nguồn tài nguyên của trái đất đang bị khai thác nhanh hơn 50% mức nó có thể tự tái tạo.

Chương trình Phát triển Bền vững là gì?

Năm 2013, Syngenta giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững với một loạt các cam kết nhằm góp phần giải quyết thách thức lớn về an ninh lương thực và phát triển bền vững của toàn cầu, giúp nông dân thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

6 cam kết đó bao gồm:

 

Nâng cao năng suất cây trồng: Tăng 20% sản lượng trung bình của các nhóm cây trồng chính trên thế giới mà không cần tăng lượng đất, nước và các yếu tố khác.

Bảo vệ nhiều đất nông nghiệp hơn: Cải thiện độ màu mỡ của 10 triệu hec-ta đất nông nghiệp trên toàn cầu đang có nguy cơ bị suy thoái.

Thúc đẩy đa dạng sinh thái: Tăng đa dạng sinh thái trên 5 triệu hec-ta đất nông nghiệp.

Tiếp sức cho các nông hộ nhỏ: Giúp 20 triệu nông hộ nhỏ tăng 50% năng suất.

Bảo vệ an toàn cho con người: Huấn luyện an toàn lao động cho 20 triệu nông dân, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Chăm sóc cho từng cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực mang lại môi trường làm việc công bằng trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

 

Tại Việt Nam, chương trình này chú trọng tới việc thực hiện hai mục tiêu, đó là “Tiếp sức cho các nông hộ nhỏ” và “Bảo vệ an toàn cho con người”. Với mục tiêu tiếp sức cho các nông hộ nhỏ, Syngenta đã thiết lập mạng lưới nhà nông tham chiếu trồng ngô và cà phê, hai trong số các loại cây trồng chủ lực của Việt Nam, hướng dẫn họ áp dụng các giải pháp nông học của Syngenta vào canh tác nhằm nâng cao năng suất cây trồng, trên cơ sở đó Syngenta đã thu thập, phân tích số liệu, tìm ra những điểm có thể cải thiện trong canh tác nhằm chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm với cộng đồng nông dân. Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho con người, Syngenta đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tập huấn sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV theo quy tắc 4 đúng.