You are here

Chương trình Phát triển Bền vững

Lý do Syngenta giới thiệu chương trình này

Nhân loại đang phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất của loài người khi sẽ có thêm hai tỷ người sống trên hành tinh này vào năm 2050, tương ứng với tốc độ tăng trưởng dân số thế giới hiện nay là 200.000 người mỗi ngày. Với đà tăng này thì các nguồn lực cần thiết cho việc sản xuất lương thực như đất, nước và năng lượng đã được khai thác gần như cạn kiệt để đảm bảo sản xuất đủ lương thực cho con người. Đa dạng sinh học đang mất đi khiến cho môi trường sống của các loài côn trùng thụ phấn và các loài khác có tầm quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp. Nông dân, những người trực tiếp tạo ra lương thực đang phải sống trong đói nghèo, trong khi nguồn tài nguyên của trái đất đang bị khai thác nhanh hơn 50% mức nó có thể tự tái tạo.

Chương trình Phát triển Bền vững là gì?

Chương trình phát triển bền vững 2.0

Ngày 30 tháng 06 năm 2020, Tập đoàn Syngenta đã giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững (Good Growth Plan) mới với 4 cam kết, trong đó đặt cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học là cốt lõi của mô hình kinh doanh của tập đoàn và đưa nông nghiệp trở thành một phần của giải pháp cho của sự phục hồi của nền kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.

Chương trình bao gồm các cam kết nhằm giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân ứng phó với thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra. 

Theo Chương trình Phát triển bền vững mới, Tập đoàn Syngenta cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào nông nghiệp bền vững tới năm 2025 và mang lại 2 đột phá mới về công nghệ cho thị trường mỗi năm. Các cam kết cụ thể trong chương trình được chia làm 4 nhóm:

  1. Thúc đẩy sáng tạo vì nông dân và môi trường tự nhiên
  2. Hướng tới hoạt động canh tác nông nghiệp trung hòa carbon
  3. Giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn
  4. Hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn

Trước đó, vào năm 2013, Syngenta lần đầu tiên giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững trên toàn cầu với 6 cam kết tới năm 2020: nâng cao năng suất cây trồng nhưng không tác động thêm vào nguồn tài nguyên, bảo vệ đất nông nghiệp khỏi nguy cơ xói mòn, tăng cường đa dạng sinh thái, tiếp sức cho các nông hộ nhỏ, bảo vệ sức khỏe của nông dân và các cá nhân trong chuỗi sản xuất. 

Chương trình đã giúp nông dân ở khắp nơi trên thế giới thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

Kết quả, sau 7 năm thực hiện, Syngenta đã đạt hoặc vượt tất cả các mục tiêu đặt ra trong chương trình, bao gồm đưa hơn 14 triệu ha đất nông nghiệp trở lại từ bờ vực suy thoái và tăng cường đa dạng sinh học trên hơn 8 triệu ha đất nông nghiệp.

Chương trình Phát triển bền vững 1.0

Năm 2013, Syngenta giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững với một loạt các cam kết nhằm góp phần giải quyết thách thức lớn về an ninh lương thực và phát triển bền vững của toàn cầu, giúp nông dân thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

6 cam kết đó bao gồm:

 

Nâng cao năng suất cây trồng: Tăng 20% sản lượng trung bình của các nhóm cây trồng chính trên thế giới mà không cần tăng lượng đất, nước và các yếu tố khác.

Bảo vệ nhiều đất nông nghiệp hơn: Cải thiện độ màu mỡ của 10 triệu hec-ta đất nông nghiệp trên toàn cầu đang có nguy cơ bị suy thoái.

Thúc đẩy đa dạng sinh thái: Tăng đa dạng sinh thái trên 5 triệu hec-ta đất nông nghiệp.

Tiếp sức cho các nông hộ nhỏ: Giúp 20 triệu nông hộ nhỏ tăng 50% năng suất.

Bảo vệ an toàn cho con người: Huấn luyện an toàn lao động cho 20 triệu nông dân, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Chăm sóc cho từng cá nhân tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp: Nỗ lực mang lại môi trường làm việc công bằng trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

 

 

Tại Việt Nam, chương trình này chú trọng tới việc thực hiện hai mục tiêu, đó là “Tiếp sức cho các nông hộ nhỏ” và “Bảo vệ an toàn cho con người”. Với mục tiêu tiếp sức cho các nông hộ nhỏ, Syngenta đã thiết lập mạng lưới nhà nông tham chiếu trồng ngô và cà phê, hai trong số các loại cây trồng chủ lực của Việt Nam, hướng dẫn họ áp dụng các giải pháp nông học của Syngenta vào canh tác nhằm nâng cao năng suất cây trồng, trên cơ sở đó Syngenta đã thu thập, phân tích số liệu, tìm ra những điểm có thể cải thiện trong canh tác nhằm chia sẻ rộng rãi kinh nghiệm với cộng đồng nông dân. Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho con người, Syngenta đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tập huấn sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV theo quy tắc 4 đúng.