Chương trình Phát triển Bền vững

Chương trình Phát triển Bền vững

Lý do Syngenta giới thiệu chương trình này

Nhân loại đang phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất của loài người khi sẽ có thêm hai tỷ người sống trên hành tinh này vào năm 2050, tương ứng với tốc độ tăng trưởng dân số thế giới hiện nay là 200.000 người mỗi ngày. Với đà tăng này th́ các nguồn lực cần thiết cho việc sản xuất lương thực như đất, nước và năng lượng đă được khai thác gần như cạn kiệt để đảm bảo sản xuất đủ lương thực cho con người. Đa dạng sinh học đang mất đi khiến cho môi trường sống của các loài côn trùng thụ phấn và các loài khác có tầm quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp. Nông dân, những người trực tiếp tạo ra lương thực đang phải sống trong đói nghèo, trong khi nguồn tài nguyên của trái đất đang bị khai thác nhanh hơn 50% mức nó có thể tự tái tạo.

Chương trình Phát triển Bền vững là gì?

Ngày 30 tháng 06 năm 2020, Tập đoàn Syngenta đã giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững (Good Growth Plan) mới với 4 cam kết, trong đó đặt cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học là cốt lõi của mô hình kinh doanh của tập đoàn và đưa nông nghiệp trở thành một phần của giải pháp cho của sự phục hồi của nền kinh tế thời kỳ hậu Covid-19.

Chương trình bao gồm các cam kết nhằm giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân ứng phó với thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra. 

Theo Chương trình Phát triển bền vững mới, Tập đoàn Syngenta cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào nông nghiệp bền vững tới năm 2025 và mang lại 2 đột phá mới về công nghệ cho thị trường mỗi năm. Các cam kết cụ thể trong chương trình được chia làm 4 nhóm:

  1. Thúc đẩy sáng tạo vì nông dân và môi trường tự nhiên
  2. Hướng tới hoạt động canh tác nông nghiệp trung hòa carbon
  3. Giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn
  4. Hợp tác để tạo nên tác động lớn hơn

Trước đó, vào năm 2013, Syngenta lần đầu tiên giới thiệu Chương trình Phát triển Bền vững trên toàn cầu với 6 cam kết tới năm 2020: nâng cao năng suất cây trồng nhưng không tác động thêm vào nguồn tài nguyên, bảo vệ đất nông nghiệp khỏi nguy cơ xói mòn, tăng cường đa dạng sinh thái, tiếp sức cho các nông hộ nhỏ, bảo vệ sức khỏe của nông dân và các cá nhân trong chuỗi sản xuất. 

Chương trình đã giúp nông dân ở khắp nơi trên thế giới thu được những vụ mùa hiệu quả hơn trong khi vẫn sử dụng diện tích đất canh tác hiện có, đồng thời bảo vệ thiên nhiên và cải thiện đời sống cho người dân ở nông thôn.

Các cam kết về phát triển bền vững tại Việt Nam kể từ năm 2020


Thúc đẩy sáng tạo vì nông dân và môi trường tự nhiên

  • Bên cạnh giúp nâng cao hiệu suất, chúng tôi sẽ liên tục mang tới những phát minh mang tính toàn cầu để xây dựng và phát triển các giải pháp có thể mang lại nhiều lợi ích bền vững hơn cho nền nông nghiệp
  • Chúng tôi tuân thủ định hướng giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp, cung cấp giải pháp thay thế cho canh tác hữu cơ và đảm bảo các yêu cầu về Mức dư lượng trên nông sản.  

Hướng tới nền nông nghiệp trung hòa cacbon

  • Chúng tôi giúp nông dân đối mặt với những thách thức ngày càng tăng do tác động của biến đổi khí hậu
  • Các hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam đều hướng đến trách nhiệm với môi trường

Giúp mọi người khỏe mạnh và an toàn

  • Chúng tôi đảm bảo nông dân sử dụng các sản phẩm của mình một cách hiệu quả, có trách nhiệm và an toàn.
  • Chúng tôi tạo điều kiện làm việc an toàn hơn và tốt hơn cho các cộng đồng nông thôn nơi chúng tôi hoạt động.