Khả năng tiếp cận

Chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của việc cung cấp một trang web mà là toàn diện và có sẵn cho tất cả các truy cập vào website của chúng tôi . Trang này giải thích

  • Cách tiếp cận của chúng tôi để làm cho trang web này dễ tiếp cận;
  • Các tính năng được cung cấp để tăng cường khả năng tiếp cận của trang web ;
  • Phải làm gì nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi cho chúng tôi.

Tiếp cận

Trang web này nhằm mục đích đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của các tiêu chuẩn trình độ A của World Wide Web Consortium Web cận Initiative ( WCAG WAI ) hướng dẫn 2.0.

Tính năng trợ năng

Truy cập bàn phím

Chúng tôi đã cung cấp ' bỏ qua nội dung chính " liên kết để cho phép truy cập trực tiếp qua menu điều hướng nội dung chính của trang.

Cỡ chữ

Bạn có thể thay đổi kích thước văn bản bằng cách sử dụng tùy chọn văn bản thay đổi kích thước của trình duyệt của bạn : Xem - Text Size . Tuy nhiên , tùy thuộc vào các thiết lập văn bản mà bạn chọn , bố trí của một số trang có thể hiển thị khác so với chúng tôi dự định ban đầu .

Văn bản thay thế cho hình ảnh

Tất cả các hình ảnh đã được đưa ra văn bản thay thế thích hợp.

Nhóm các yếu tố

Các phần tử HTML tiến đã được sử dụng để đại diện cho cấu trúc trang , hỗ trợ các công nghệ hỗ trợ cho phép chuyển hướng trang từ nhóm để tiêu đề .

Văn bản liên kết

Tất cả các siêu liên kết nên có ý nghĩa khi đọc ngoài ngữ cảnh, và siêu liên kết được trình bày rõ ràng trong một văn bản phong cách khác nhau từ văn bản cơ thể bình thường.

Độc lập JavaScript

Nơi JavaScript hoặc các kịch bản khác được sử dụng để điều hướng hoặc chức năng , một cơ chế thay thế đã được đưa ra trong trường hợp trình duyệt của bạn không hỗ trợ các script

Ngược Màu

Chúng tôi đã chọn văn bản và màu nền kết hợp để giúp đảm bảo rằng sự tương phản là đủ và chúng tôi cũng đảm bảo rằng thông tin không được tham chiếu bởi màu sắc riêng .

Style sheets

Chúng tôi đã sử dụng Cascading Style Sheets ( CSS ) để kiểm soát việc trình bày trang và đã sử dụng đánh dấu cấu trúc đúng cho nội dung. Nếu style sheets không được hỗ trợ hoặc đang tắt , thông tin trên trang web vẫn có thể được truy cập và đọc.

Các câu hỏi và thông tin phản hồi

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin trên trang web này hoặc nếu bạn có bất kỳ thông tin phản hồi cho chúng tôi, xin vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho chúng tôi - xem thông tin chi tiết liên hệ trên trang này

Ngày sửa đổi

Tuyên bố tiếp cận này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng một năm 2016.