You are here

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Hàng triệu nông dân tại Việt Nam đang sử dụng những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Syngenta, do đó, chúng tôi cần đảm bảo rằng họ sử dụng chúng một cách an toàn, mặc khác cũng đạt được hiệu quả như mong muốn. Chương trình Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả của chúng tôi hướng dẫn nông dân cách sử dụng, bảo quản, tồn trữ cũng như thu gom bao bì, chai lọ sau khi sử dụng nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc từ việc sử dụng không đúng cách dù vô tình hay cố ý. Qua đó, nông dân cũng được khuyến cáo tuân thủ quy tắc 4 đúng gồm: (1) đúng thuốc; (2) đúng liều lượng, nồng độ; (3) đúng lúc (thời điểm) và (4) đúng cách (phương pháp).  

Chúng tôi cũng tập huấn cho nông dân Việt Nam nhận thức một cách đúng đắn nhất trong việc sử dụng thuốc BVTV như cách trang bị bảo hộ lao động, cách thức thu gom, phân loại  vỏ bao bì sau sử dung, tập trung tại nơi quy định để tiêu hủy nhằm giảm thiểu những tác động xấu cho môi trường.

Trong năm 2014, có khoảng trên 300 ngàn lượt nông dân đã tham gia các buổi tập huấn này.