Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Sử dụng thuốc an toàn

Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả

Hàng triệu nông dân tại Việt Nam đang sử dụng những sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Syngenta, VÌ VẬY, Syngenta cần phải đảm bảo rằng nông dân sử dụng thuốc BVTV của Syngenta một cách HIỆU QUẢ trong quản lý dịch hại, AN TOÀN cho cây trồng, người sử dụng và có TRÁCH NHIỆM với cộng đồng.... 
Chương trình Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả của Syngenta chúng tôi đào tạo, tập huấn, khuyến cáo tuân thủ Nguyên tắc 4 đúng gồm: (1) đúng thuốc; (2) đúng liều lượng, nồng độ; (3) đúng lúc (thời điểm) và (4) đúng cách (phương pháp), qua đó, giúp nông dân sử dụng, bảo quản, lưu trữ cũng như thu gom bao gói, chai lọ sau sử dụng an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc từ việc sử dụng không đúng cách dù vô tình hay cố ý.
Chương trình của Syngenta cũng trang bị cho nông dân Việt Nam về kiến thức và nhận thức đúng đắn nhất trong việc sử dụng thuốc BVTV như cách trang bị và sử dụng bảo hộ lao động phù hợp, cách thức thu gom, phân loại, tiêu hủy vỏ bao gói thuốc sau sử dụng nhằm giảm thiểu những tác động xấu tới môi trường và cộng đồng nông thôn.
Trong năm 2021, khoảng trên 300 ngàn lượt nông dân đã tham gia các buổi tập huấn này.