TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Giới thiệu

 

 https://www.syngenta.com.vn /hoặc Ứng dụng (“Trang Web”) được quản lý bởi Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (“Syngenta”) – gọi là “người quản lý dữ liệu”. Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Do đó, Syngenta đã xây dựng tuyên bố về quyền riêng tư này ("Tuyên Bố" hoặc "Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư") để thông báo cho bạn cách Syngenta thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Trang Web này.

Ngày hiệu lực

Ngày 01 tháng 07 năm 2023

Phạm vi của Tuyên Bố

Tuyên Bố này điều chỉnh dữ liệu và thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Thông Tin Cá Nhân”) mà chúng tôi thu thập thông qua Trang Web này. Thông tin cá nhân là dữ liệu nhận dạng cá nhân của bạn, tồn tại một cách riêng lẻ hoặc kết hợp với các thông tin khác và được cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ về Thông Tin Cá Nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, mã số thuế, nếu có và thông tin bạn cung cấp khi sử dụng Trang Web của chúng tôi để tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân.

Sự chấp thuận của bạn

Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý các các nội dung được mô tả trong Tuyên Bố này (như là mục đích và cách thức chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn) và bao gồm cả Chính sách Cookie có sẵn trên Trang Web này. Nếu bạn không đồng ý với Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie, vui lòng không sử dụng Trang Web này. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trong Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie và nhìn chung, những thay đổi quan trọng sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin được chúng tôi thu thập sau đó. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Tuyên Bố này và Chính sách Cookie để đảm bảo rằng bạn biết về mọi thay đổi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng.

Thông Tin Cá Nhân nào được thu thập qua Trang Web?

Thông Tin Cá Nhân là thông tin qua đó cho chúng tôi biết chi tiết cụ thể bạn là ai. Thông Tin Cá Nhân được yêu cầu khi bạn đặt dịch vụ, đăng ký tài khoản và gửi phản hồi cho chúng tôi. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ (cả thanh toán và đã đăng ký), địa chỉ email, chi tiết ngành và sản phẩm cũng như thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Thông tin này có thể được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu quản trị và liên hệ của chúng tôi xuất phát từ các công việc chúng tôi đã thực hiện với bạn hoặc hiện đang tham gia, hoặc vì chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm đến việc nhận tài liệu từ chúng tôi về hoạt động kinh doanh, sản phẩm, chương trình và dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn được hiệu quả, cải thiện Trang Web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và các mục tiêu tập trung mà chúng tôi có thể gửi cho bạn.

Thông tin không thể nhận dạng cá nhân đề cập đến thông tin chỉ mang tính chất thống kê và bản thân thông tin đó không cho phép xác định một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể khi bạn truy cập Trang Web. Ví dụ: thông tin này có thể bao gồm tên miền mà bạn truy cập internet, ngày giờ bạn truy cập trang web và địa chỉ internet của trang web mà bạn đã liên kết trực tiếp đến Trang Web. Thông tin này được sử dụng dưới dạng tổng hợp để làm cho Trang Web trở nên hữu ích và hấp dẫn hơn đối với người dùng.

Thỏa thuận điều chỉnh việc bạn sử dụng các tính năng đặc biệt và các nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu

Trang Web này có thể bao gồm các tính năng đặc biệt và các nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu. Khi bạn đăng ký sử dụng một tính năng đặc biệt hoặc nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn có thể được yêu cầu phải đồng ý với các điều khoản đặc biệt để điều chỉnh việc sử dụng tính năng đặc biệt hoặc nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu đó của bạn. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu phải đồng ý với các điều khoản đặc biệt, chẳng hạn như bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào nút được đánh dấu "Tôi đồng ý". Thỏa thuận này được gọi là thỏa thuận "nhấp qua". Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận nhấp qua khác với các điều khoản của Tuyên Bố này, các điều khoản của thỏa thuận nhấp qua sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Tuyên Bố này, nhưng chỉ áp dụng đối với các vấn đề được điều chỉnh bởi "thỏa thuận nhấp qua".

Cookies và các công nghệ tương tự.

Chúng tôi sử dụng "cookie" và các công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ các tính năng nhất định trên Trang Web của chúng tôi. “Cookies” cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi – họ truy cập trang nào theo thứ tự nào, họ sử dụng liên kết nào và thời gian họ ở lại trên mỗi trang.

Chúng tôi làm điều này để:

 • phân tích và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi;
 • hỗ trợ và nâng cao các tính năng và chức năng của các Trang Web của chúng tôi – ví dụ: để giúp bạn không phải nhập lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc nhắc lại các cài đặt mà bạn đã thiết lập trong những lần truy cập trước đó vào Trang Web của chúng tôi; và
 • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi.

Nhìn chung, thông tin chúng tôi thu thập bằng các công nghệ web này không để nhận dạng cá nhân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo thông tin người dùng, chẳng hạn như bằng cách đăng ký sử dụng nội dung được bảo vệ bằng mật khẩu trên một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết thông tin chúng tôi thu thập bằng công nghệ web với thông tin khác nhận dạng cá nhân bạn.

Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa cookie của chúng tôi ngay khi bạn rời khỏi một trang web. Mặc dù bạn không bắt buộc phải chấp nhận cookie của chúng tôi khi truy cập Trang Web của chúng tôi, nhưng nếu bạn đặt trình duyệt của mình từ chối cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của Trang Web của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách cookie trên Trang Web này để biết thêm chi tiết

Syngenta sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn như thế nào?

Về tổng thể, chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang Web của mình:

 • Để cung cấp các sản phẩm, thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi
 • Cho mục đích an ninh, tín dụng hoặc phòng chống gian lận hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác;
 • Để liên hệ với bạn về các ưu đãi đặc biệt và các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy;
 • Dựa trên lợi ích hợp pháp mà chúng tôi có:
  • Để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả;
  • Để cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa khi bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi;
  • Để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa khi bạn truy cập Trang Web của chúng tôi;
  • Để liên hệ với bạn về thông tin và thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web của chúng tôi;
  • Mời bạn tham gia khảo sát và cung cấp phản hồi cho chúng tôi;
  • Để hiểu rõ hơn nhu cầu và sở thích của bạn;
  • Để cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của Trang Web của chúng tôi;
  • Để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cải thiện các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi; và
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được xác định trong thông báo về quyền riêng tư hiện hành hoặc thỏa thuận khác giữa Syngenta và bạn.

Syngenta chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn như thế nào?

Với các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các công ty và tổ chức thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, ví dụ: các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi (chẳng hạn như dịch vụ xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và dịch vụ lưu trữ web) hoặc giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm và dịch vụ của mình (chẳng hạn như các công ty tiếp thị e-mail của bên thứ ba). Các bên thứ ba này được yêu cầu theo hợp đồng chỉ sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi và phải thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tính bảo mật và an toàn Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Trong nội bộ Syngenta. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình trong nội bộ Syngenta hoặc với các công ty thành viên khác của Syngenta cho mục đích tiếp thị chéo và các mục đích khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với một thành viên khác trong tập đoàn Syngenta, bạn có thể "chọn không tham gia" bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi – xem chi tiết liên hệ trên Trang Web này.

Khi chuyển nhượng kinh doanh. Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển giao cho một công ty mua cổ phần hoặc tài sản của Syngenta, một trong những công ty thành viên của Syngenta hoặc một trong chi nhánh của chúng tôi, chẳng hạn như do bán, sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể. Nếu việc chuyển nhượng như vậy xảy ra, việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của công ty mua lại sẽ vẫn phải tuân theo chính sách này và các tùy chọn quyền riêng tư mà bạn đã đăng ký với chúng tôi.

Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của người khác. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp để tuân thủ luật pháp, lệnh của tòa án hoặc phán quyết của tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân để ngăn chặn hoặc để điều tra tội phạm có thể xảy ra, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm thông tin riêng tư; để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng trực tuyến của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chính chúng tôi hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.

Thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khảo sát hoặc nhân khẩu học tổng hợp với các bên thứ ba, nhưng thông tin này ở dạng ẩn danh và không chứa bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào. Thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin ẩn danh được thu thập thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự khác, như được giải thích trong phần có tiêu đề “cookie và các công nghệ tương tự”.

Quy định trong thông báo về quyền riêng tư. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn như được ghi nhận trong bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung nào được đăng trên trang web (hoặc khu vực) nơi bạn cung cấp thông tin đó. Bằng cách cung cấp Thông Tin Cá Nhân của bạn trên trang web đó, bạn đồng ý tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của mình như được quy định trong thông báo bảo mật đó.

Quy định trong một thỏa thuận nhấp qua. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận nhấp qua nào mà bạn đã đồng ý.

Lựa chọn của bạn

Khái quát.

Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho biết các lựa chọn của mình tại thời điểm chúng tôi thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ có liên kết "chọn không tham gia" trong bản tin hoặc email quảng cáo mà chúng tôi gửi cho bạn để bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận những thông tin liên lạc như vậy từ chúng tôi trong tương lai. Nếu bạn đã tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân trên Trang Web của chúng tôi, bạn có thể cập nhật một số hoặc tất cả các lựa chọn về quyền riêng tư của mình bằng cách thay đổi cài đặt trên cài đặt tài khoản hoặc trang hồ sơ của bạn.

Tiếp thị trực tiếp.

Trước khi chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (hoặc cho phép các công ty thành viên của chúng tôi làm như vậy), bạn có cơ hội lựa chọn có cho phép sử dụng thông tin của bạn theo cách này hay không. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn rút khỏi danh sách gửi thư tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, vui lòng gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi theo chi tiết liên hệ trên Trang Web này. Vui lòng cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ và địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể tìm thấy bạn trong danh sách gửi thư của chúng tôi. Khi chúng tôi có thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Vui lòng cho chúng tôi một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng xem lại phần có tiêu đề "Syngenta chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn như thế nào?" để tìm hiểu cách chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn với bên thứ ba và bạn có những lựa chọn nào.

Bạn có thể thực hiện các quyền liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi cố gắng duy trì mức độ minh bạch cao về dữ liệu mà chúng tôi xử lý. Liên quan đến việc chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn được mô tả trong Tuyên Bố này, bạn có các quyền sau:

 • Để xác nhận Syngenta đang xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, để có quyền truy cập hoặc nhận một bản sao Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi có thể có về bạn;
 • Để yêu cầu chúng tôi khắc phục hoặc cập nhật bất kỳ Thông Tin Cá Nhân không chính xác nào hoặc hoàn tất bất kỳ Thông Tin Cá Nhân không đầy đủ nào;
 • Để yêu cầu chúng tôi xóa hoặc bỏ Thông Tin Cá Nhân của bạn;
 • Để hạn chế chúng tôi xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn;
 • Để yêu cầu chúng tôi gửi một số Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bạn hoặc để chuyển hoặc yêu cầu chuyển cho người quản lý dữ liệu khác (tính di động của dữ liệu); và
 • Để yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp. Tùy thuộc vào các quyền lợi hợp pháp khác mà chúng tôi có thể có (ví dụ: trong bối cảnh các khiếu nại pháp lý đang chờ xử lý hoặc bị đe dọa chống lại chúng tôi), khi đó chúng tôi sẽ không còn được phép xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn nữa.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi miễn phí bằng cách gửi email cho chúng tôi – xem chi tiết liên hệ trên Trang Web này. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu được chỉ định hợp lý của bạn nhanh nhất có thể sau khi xác thực yêu cầu.

Chúng tôi sẽ không chậm trễ sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi cho rằng thông tin đó không chính xác, lỗi thời, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây hiểu nhầm sau khi xem xét các mục đích mà thông tin được thu thập. Nếu chúng tôi sửa lỗi và đã tiết lộ thông tin cho bên thứ ba trước đó, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bên thứ ba về sự sửa đổi này nếu luật pháp yêu cầu.

Nếu chúng tôi không đồng ý với yêu cầu chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do từ chối và hướng dẫn cách bạn có thể khiếu nại.

Syngenta lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong bao lâu?

Thông Tin Cá Nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ chính xác và cập nhật. Chúng tôi không lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cần lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của bạn trong bao lâu tùy thuộc vào mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin đó nên không có thời gian lưu giữ tiêu chuẩn. Do đó, thời gian lưu giữ có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Vì các lý do pháp lý khác, ví dụ: trong bối cảnh có khiếu nại pháp lý, chúng tôi có thể cần giữ Thông Tin Cá Nhân vượt quá thời hạn cần thiết để đáp ứng mục đích cụ thể mà chúng được thu thập ngay từ đầu. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ không còn tích cực xử lý Thông Tin Cá Nhân cho mục đích đã chỉ định ban đầu.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về vị trí và thời gian lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng như quyền xóa của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi – xem chi tiết liên hệ trên Trang Web này.

Syngenta bảo vệ Thông Tin Cá Nhân thế nào?

Chúng tôi duy trì một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện, bao gồm các biện pháp bảo mật hành chính, vật lý và công nghệ hợp lý về mặt thương mại, để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng trái phép và phá hủy, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép hoặc vô tình. Mặc dù chúng tôi áp dụng các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo tính bảo mật phù hợp, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Cá Nhân được cung cấp qua internet hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác của Syngenta

Trang Web này chứa các liên kết đến các trang web khác do Syngenta hoặc thành viên khác của Syngenta điều hành ("Trang Web Khác Của Syngenta"). Các Trang Web Khác Của Syngenta là các trang web riêng biệt và khác biệt. Mỗi trang web phục vụ một mục đích khác nhau. Do đó, mỗi Trang Web Khác Của Syngenta được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng và quy định về quyền riêng tư riêng. Nếu bạn truy cập các Trang Web Khác Của Syngenta thông qua các liên kết trên Trang Web này, vui lòng dành thời gian để xem lại các điều khoản sử dụng và quy định về quyền riêng tư được đăng trên mỗi Trang Web Khác Của Syngenta mà bạn truy cập.

Liên kết đến các trang web khác

Trang Web này bao gồm các liên kết đến các trang web quản lý bởi các công ty khác bao gồm các trang web của các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, các đối tác của chúng tôi, và các bên thứ ba khác. Tuyên Bố này không áp dụng cho Thông Tin Cá Nhân được thu thập trên bất kỳ trang web nào của các bên thứ ba này. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba thông qua một liên kết trên Trang Web này, vui lòng dành chút ít thời gian để xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó.

Về trẻ em

Trang Web không hướng đến hoặc nhắm đến trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý sử dụng Trang Web để thu thập Thông Tin Cá Nhân từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, đừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào. Nếu chúng tôi biết rằng ai đó dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân thông qua một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa Thông Tin Cá Nhân đó khỏi cơ sở dữ liệu.

Thông báo đặc biệt dành cho khách cư trú bên ngoài Thụy Sĩ

Syngenta là thành viên thuộc tập đoàn Thụy Sĩ có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ. Syngenta sử dụng máy chủ web và lưu trữ dữ liệu ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác. Chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và cơ quan khác ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác cho các mục đích được mô tả trong Tuyên Bố này. Các quốc gia khác nhau có luật và yêu cầu về quyền riêng tư khác nhau và một số quốc gia cung cấp sự bảo vệ pháp lý ít hơn cho Thông Tin Cá Nhân của bạn so với các quốc gia khác.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng bất kể Thông Tin Cá Nhân nào của bạn được thu thập hoặc xử lý ở đâu, nếu chúng được thu thập thông qua Trang Web này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các thông tin đó sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Tuyên Bố này và theo các thông báo về quyền riêng tư hoặc thỏa thuận nhấp qua được áp dụng cho bạn.

Bằng cách sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển Thông Tin Cá Nhân của bạn vào hoặc đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Luật điều chỉnh & Tài phán

Tuyên Bố này được điều chỉnh theo luật pháp của Thụy Sĩ bất kể xung đột với các quy định của pháp luật. Các tòa án thông thường của Basel, Canton of Basel-Stadt, Thụy Sĩ có thẩm quyền duy nhất giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Tuyên Bố này.

Các câu hỏi, quan tâm và khiếu nại liên quan đến việc áp dụng tuyên bố bảo mật của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách Syngenta sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ trên Trang Web này. Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan.