Cam kết bảo mật

Giới thiệu.

www.syngenta.com được quản lý bởi Syngenta Crop Protection AG, Thụy Sĩ (Syngenta) - những "điều khiển dữ liệu". Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. do đó Syngenta đã phát triển tuyên bố bảo mật này (điều này "Tuyên bố") để thông báo cho bạn như thế nào Syngenta thu thập, lưu giữ, sử dụng và xử lý các dữ liệu cá nhân và thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này.

Ngày có hiệu lực.

Ngày 20 tháng 1 năm 2016

Phạm vi của bản Tuyên Bố này.

Tuyên bố này bao gồm các "dữ liệu cá nhân và thông tin" chúng tôi thu thập thông qua trang web này. "Dữ liệu cá nhân và thông tin" là dữ liệu nhận dạng cá nhân, hoặc một mình hoặc kết hợp với các thông tin khác có sẵn cho chúng tôi. Ví dụ về các thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, mã số thuế và các thông tin mà bạn cung cấp khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tạo ra một tài khoản hoặc một hồ sơ cá nhân.

Sự đồng ý của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này bạn phải chấp nhận thực hiện những điều được mô tả trong bản Tuyên Bố này (bao gồm Chính sách Cookie có sẵn trên trang web này). Nếu bạn không đồng ý với Tuyên bố này hoặc Chính sách Cookie, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi bản Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được đăng trong bản Tuyên Bố này hoặc Chính sách Cookie và thay đổi vật liệu nói chung sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và các thông tin thu thập được trên cơ sở đi về phía trước. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem xét bản Tuyên Bố này và Chính sách Cookie để đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ thay đổi và làm thế nào thông tin của bạn có thể được sử dụng.

Những dữ liệu cá nhân và thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi?

Thông tin nhận dạng cá nhân đề cập đến thông tin đó cho phép chúng tôi biết chi tiết cụ thể của bạn là ai. Thông tin cá nhân được yêu cầu khi bạn đặt hàng một dịch vụ, đăng ký một tài khoản và gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi. Ví dụ, thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ thông tin thanh toán khác (cả hóa đơn và ghi tên), địa chỉ email, công nghiệp và chi tiết sản phẩm, và thẻ tín dụng hoặc. Những thông tin này có thể được tổ chức vào địa chỉ liên lạc của chúng tôi và cơ sở dữ liệu quản lý hoặc do công việc, chúng tôi đã thực hiện với bạn hoặc đang tham gia vào, hoặc bởi vì chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm trong việc tiếp nhận nguyên liệu từ chúng tôi về kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng ta quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn một cách hiệu quả, cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn và để nhắm mục quan tâm của chúng tôi có thể gửi cho bạn.

thông tin không nhận dạng cá nhân đề cập đến thông tin đó là thống kê chỉ tính chất và điều đó không, bởi chính nó, xác định một cá nhân hay tổ chức cụ thể, và đó phụ thuộc vào thăm bạn làm trên các trang web. Ví dụ, thông tin này có thể bao gồm các tên miền mà từ đó bạn truy cập internet, ngày và thời gian bạn truy cập các trang web, và địa chỉ internet của các trang web mà bạn liên kết trực tiếp đến trang web. Thông tin này được sử dụng trong một hình thức tổng hợp để làm cho trang web hữu ích hơn và hấp dẫn cho người sử dụng.

Hiệp định về việc sử dụng một số tính năng đặc biệt và các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu.

Trang web này có thể bao gồm các tính năng đặc biệt và các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Khi bạn đăng ký sử dụng một tính năng đặc biệt hoặc khu vực bảo vệ mật khẩu, bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản đặc biệt chỉnh việc sử dụng các tính năng đặc biệt hoặc khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ được yêu cầu toàn đồng ý với các điều khoản đặc biệt, ví dụ, bằng cách kiểm tra một hộp hoặc nhấp vào nút đánh dấu "Tôi đồng ý." loại thỏa thuận này được biết đến như một thỏa thuận "click-through". Nếu bất kỳ điều khoản của thỏa thuận nhấp qua là khác nhau hơn so với các điều khoản của bản Tuyên Bố này, các điều khoản của thỏa thuận nhấp qua sẽ bổ sung hoặc sửa đổi bản Tuyên Bố này, nhưng chỉ đối với các vấn đề mà các "thỏa thuận nhấp qua ".

Cookies và công nghệ tương tự.

Chúng tôi sử dụng "cookies" và công nghệ web khác để thu thập thông tin và hỗ trợ các tính năng nhất định của các trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng các công nghệ này

• Thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng các trang web của chúng tôi - những trang họ truy cập, liên kết họ sử dụng, và bao lâu họ ở lại trên mỗi trang;

• Để quản lý và xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi;

• Để hỗ trợ các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi - ví dụ, để tiết kiệm cho bạn những rắc rối của nhập lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi hay nhắc thiết lập bạn đã vào thăm trước đó vào các trang web của chúng tôi; và

• Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi.

Nói chung, các thông tin chúng tôi thu thập sử dụng các công nghệ web không xác định cá nhân bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã tạo ra một danh tính người dùng, ví dụ, bằng cách đăng ký sử dụng một khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu trên một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể liên kết các thông tin chúng tôi thu thập sử dụng công nghệ web để thông tin khác nhận dạng cá nhân.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie hoặc để cảnh báo cho bạn khi một cookie được đặt trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể xóa các tập tin cookie của chúng tôi ngay khi bạn rời khỏi trang web. Mặc dù bạn không cần phải chấp nhận cookie của chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, nếu bạn thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng và chức năng của các trang web của chúng tôi. Xin vui lòng xem Chính sách Cookies trên trang web này để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để Syngenta sử dụng thông tin cá nhân của bạn?

Nói chung, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi

 • Cung cấp các sản phẩm, thông tin và dịch vụ mà bạn yêu cầu;
 • Để bảo mật, tín dụng hoặc các mục đích phòng chống gian lận;
 • Để cung cấp cho bạn với các dịch vụ khách hàng hiệu quả;
 • Để cung cấp cho bạn một kinh nghiệm cá nhân khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Để hiển thị quảng cáo cá nhân khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;
 • Để liên hệ với bạn khuyến mại đặc biệt và các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ có ích cho bạn (nhưng chỉ với sự cho phép của bạn);
 • Để liên hệ với bạn với thông tin và thông báo liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi;
 • Để mời bạn tham gia vào cuộc điều tra và cung cấp thông tin phản hồi cho chúng tôi;
 • Để hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của bạn;
 • Để cải thiện nội dung, chức năng và khả năng sử dụng các trang web của chúng tôi;
 • Để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Để cải thiện tiếp thị của chúng tôi và những nỗ lực quảng bá; và
 • Đối với bất kỳ mục đích nào khác được xác định trong một thông báo bảo mật hoặc thỏa thuận khác giữa Syngenta và bạn.

Làm thế nào để Syngenta chia sẻ thông tin cá nhân của tôi?

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty và tổ chức thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, ví dụ, công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi (như dịch vụ xử lý thẻ tín dụng, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ web hosting) hoặc giúp chúng tôi tiếp thị sản phẩm của chúng tôi và dịch vụ (chẳng hạn như các công ty e-mail tiếp thị của bên thứ ba). Các bên thứ ba được yêu cầu của hợp đồng để sử dụng các thông tin cá nhân chúng tôi chia sẻ với họ chỉ để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi và để thương mại hóa các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật và an toàn thông tin cá nhân của bạn.

Trong Syngenta. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân chúng tôi thu thập thông qua trang web của chúng tôi trong vòng Syngenta hoặc với các chi nhánh khác của Syngenta cho cross-marketing và các mục đích khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một thành viên khác của gia đình Syngenta của doanh nghiệp bạn có thể "opt-out" bất cứ lúc nào bằng cách gửi email hoặc văn bản cho cán bộ dữ liệu riêng tư của chúng tôi - xem thông tin chi tiết liên hệ trên trang này.

Chuyển kinh doanh. thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho một công ty đã mua lại cổ phiếu hoặc tài sản của Syngenta, một trong những chi nhánh của nó, hoặc một trong các doanh nghiệp của chúng tôi, ví dụ, như là kết quả của một bán, sáp nhập, tổ chức lại hoặc thanh lý. Nếu việc chuyển giao đó xảy ra, sử dụng của công ty có được thông tin cá nhân của bạn vẫn sẽ phải chịu chính sách này và các sở thích riêng tư của bạn đã bày tỏ với chúng tôi.

Tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của mình và quyền lợi của người khác. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng ta, trong đức tin tốt, tin rằng việc tiết lộ là thích hợp để thực hiện theo pháp luật, lệnh tòa án hoặc trát tòa. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân để ngăn ngừa hoặc điều tra một tội phạm có thể, chẳng hạn như gian lận hoặc trộm cắp danh tính; để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản trực tuyến của chúng tôi sử dụng các thoả thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền lợi của chính mình hoặc tài sản hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người sử dụng của chúng tôi hoặc những người khác.

thông tin tổng hợp. Chúng tôi có thể chia sẻ tổng hợp nhân khẩu học hoặc khảo sát thông tin với bên thứ ba, nhưng thông tin này là hình thức ẩn danh và không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin. Các thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ có thể bao gồm thông tin nặc danh được nắm bắt thông qua việc sử dụng các tập tin cookie và theo dõi công nghệ tương tự khác, như được giải thích trong phần "cookie và các công nghệ tương tự."

Như mô tả trong một thông báo bảo mật. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung được đăng trên trang web (hoặc khu vực) nơi bạn cung cấp thông tin đó. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn trên trang web của bạn sẽ được đồng ý cho tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong đó thông báo bảo mật.

Như đã mô tả trong một thỏa thuận nhấp qua. Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong bất kỳ thỏa thuận nhấp qua mà quý vị đã đồng ý.

Lựa chọn của bạn

Nói chung

Chúng tôi tôn trọng quyền của bạn để làm cho sự lựa chọn về những cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chỉ ra sự lựa chọn của bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ bao gồm một "opt-out" liên kết trong bản tin hoặc email quảng cáo của chúng tôi gửi cho bạn để bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn nhận thông tin liên lạc như vậy từ chúng tôi trong tương lai. Nếu bạn đã tạo một tài khoản hoặc một hồ sơ cá nhân trên trang web của chúng tôi, bạn có thể cập nhật một số hoặc tất cả các lựa chọn riêng tư của bạn bằng cách thay đổi các thiết lập cài đặt tài khoản của bạn hoặc trang hồ sơ.

Marketing trực tiếp

Trước khi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (hoặc cho phép các chi nhánh của chúng tôi làm như vậy), chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để lựa chọn cho dù có thông tin của bạn sử dụng theo cách này. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn được đưa ra khỏi danh sách gửi thư tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, xin vui lòng gửi email hoặc gửi thư cho cán bộ dữ liệu riêng tư của chúng tôi - xem thông tin chi tiết liên hệ trên trang này. Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể tìm thấy bạn trên danh sách gửi thư của chúng tôi. Một khi chúng ta có những thông tin chúng ta cần, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi. Xin vui lòng cho chúng tôi một số tiền hợp lý của thời gian để tiếp nhận yêu cầu của bạn.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Vui lòng xem phần "như thế nào Syngenta chia sẻ thông tin cá nhân của tôi?" học cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba và những lựa chọn mà bạn có.

Làm thế nào bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn?

Nếu bạn đã tạo một tài khoản hoặc một hồ sơ cá nhân trên một trang web của chúng tôi về, bạn có thể truy cập và cập nhật một số hoặc tất cả các thông tin cá nhân của bạn trên các thiết lập tài khoản của bạn hoặc trang hồ sơ. Bạn cũng có thể truy cập, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn, bằng cách gửi email hoặc văn bản cho cán bộ dữ liệu riêng tư của chúng tôi - xem thông tin chi tiết liên hệ trên trang này. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong một thời gian hợp lý, và trong bất kỳ sự kiện, trong thời hạn do luật định hiện hành. Để bảo vệ bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn để biết thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp truy cập và sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin không chính xác bạn khám phá. Trong một số trường hợp, tuy nhiên, chúng ta có thể hạn chế hoặc từ chối yêu cầu của bạn nếu pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng ta làm như vậy hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Mặc dù nói chung, chúng tôi không tính phí cho các dịch vụ này, chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để tính lệ phí hợp lý như luật pháp cho phép. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu một khoản phí sẽ được áp dụng trong trường hợp của bạn.

Làm thế nào để bảo vệ thông tin cá nhân Syngenta?

Chúng tôi duy trì một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện, bao gồm cả các biện pháp bảo mật quản trị, vật lý và công nghệ thương mại hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi những truy cập trái phép, sử dụng trái phép, và phá hủy trái phép hoặc do tai nạn, sửa đổi hoặc tiết lộ. Mặc dù chúng ta phải đề phòng thương mại hợp lý để cung cấp một mức độ thích hợp an ninh với sự nhạy cảm của thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của thông tin cung cấp trên internet hoặc được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác Syngenta

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác do Syngenta hoặc tổ chức Syngenta khác ( "Khác Syngenta Website (s)"). Những trang web Syngenta khác là các trang web riêng biệt và khác biệt. Mỗi phục vụ một mục đích khác nhau. do đó từng trang web của Syngenta khác được chi phối bởi các điều khoản riêng của mình sử dụng và chính sách bảo mật riêng của mình. Nếu bạn truy cập trang web Syngenta khác thông qua các liên kết trên trang web này, xin vui lòng mất một vài phút để xem lại những điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật được đăng trên từng trang web của Syngenta khác mà bạn đến thăm.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web được điều hành bởi các công ty khác, bao gồm cả các trang web được thực hiện bởi các nhà cung cấp của chúng tôi bên thứ ba dịch vụ, các chi nhánh của chúng tôi, và các bên thứ ba khác. Tuyên bố này không áp dụng cho các thông tin cá nhân được thu thập trên bất cứ trang web của bên thứ ba. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba thông qua một liên kết trên trang web này, xin vui lòng mất một vài phút để xem lại chính sách bảo mật được đăng trên trang web đó.

Bọn trẻ

trang web của chúng tôi không phải là đạo diễn cũng không nhắm mục tiêu đến trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Chúng tôi không sử dụng trang web của chúng tôi để cố tình thu hút dữ liệu từ thị trường hoặc cho trẻ em ở độ tuổi dưới 13. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không cung cấp cho chúng ta bất kỳ thông tin cá nhân. Nếu chúng ta biết rằng một người nào đó dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân thông qua một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để loại bỏ các thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Thông báo đặc biệt cho các khách hàng cư trú bên ngoài Thụy Sĩ

Syngenta là một công ty của Thụy Sĩ có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ. Syngenta sử dụng máy chủ web và lưu trữ dữ liệu ở Thụy Sĩ, Pháp hoặc các nước khác. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và những người khác nằm ở Thụy Sĩ, Pháp, Hoa Kỳ hoặc các nước khác nhằm mục đích mô tả trong bản Tuyên Bố này. Các nước khác nhau có luật riêng tư khác nhau và yêu cầu, và một số bảo vệ pháp luật ít thông tin cá nhân của bạn hơn những người khác. Hãy biết, tuy nhiên, điều đó không có vấn đề mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, chuyển nhượng hoặc lưu trữ, nếu nó đã được thu thập thông qua trang web này, nó sẽ được bảo vệ bởi các điều khoản của Tuyên bố này và bất kỳ thông báo bảo mật hoặc các thỏa thuận nhấp qua đó áp dụng cho bạn.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn có đồng ý cho các bộ sưu tập, sử dụng và chuyển giao thông tin cá nhân của bạn hoặc đến Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Luật chi phối

Tuyên bố này được điều chỉnh theo luật pháp của Thụy Sĩ mà không quan tâm đến xung đột của các quy định pháp luật.

Câu hỏi liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về bản Tuyên Bố này hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi, bằng cách gửi email hoặc văn bản cho cán bộ dữ liệu riêng tư của chúng tôi - xem thông tin chi tiết liên hệ trên trang này.