Cao su

CÁC KHÓ KHĂN CHÍNH TRÊN CÂY CAO SU - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Trong canh tác cây cao su, nhà nông gặp rất nhiều khó khăn, trong đó, vấn đề quản lý dịch hại thật sự là thách thức lớn nhất cho bà con. Qua kết quả nghiên cứu, đánh giá cùng với các đơn vị chức năng địa phương, Syngenta đã xây dựng được 1 quy trình kiểm soát bệnh hại hợp lý với các sản phẩm tiến tiến nhất. Tin tưởng rằng với giải pháp Syngenta mang lại sẽ giúp cho người trồng cao su có thể tối ưu hóa sản lượng mủ, ổn định thu nhập cho nông hộ.

NHẬN DẠNG CÁC LOÀI CỎ DẠI CHÍNH TRÊN CÂY CAO SU

NHẬN DẠNG CÁC BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY CAO SU