Công nghệ chất phụ gia

CÔNG NGHỆ CHẤT PHỤ GIA CỦA SYNGENTA

Chất phụ gia là bí quyết của nhà sản xuất. Chính công nghệ chất phụ gia độc đáo đã đưa các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Syngenta đạt đến đỉnhh cao trong kiểm soát dịch hại, bảo vệ mùa màng.

VAI TRÒ CỦA CHẤT PHỤ GIA TRONG THUỐC BVTV CỦA SYNGENTA


CHẤT PHỤ GIA LÀ GÌ ?

Chất phụ gia: là những chất không trực tiếp mang tính độc với dịch hại, được pha trộn chung với hoạt chất để tạo thành các dạng thuốc thành phẩm. Việc có thêm chất phụ gia sẽ làm giảm hàm lượng hoạt chất trong thuốc thành phẩm để an toàn với người và cây.

Chất phụ gia còn giúp hoạt chất phân tán lơ lửng đều khi hòa trong nước, tăng khả năng loang trải và bám dính lên cây. Với các đặc tính và công dụng trên, chất phụ gia có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của thuốc thành phẩm.


 VÍ DỤ VỀ CHẤT PHỤ GIA

HOẠT CHẤT CÓ PHẢI LÀ THÀNH PHẦN DUY NHẤT QUAN TRỌNG?

Sản phẩm Syngenta không chỉ có những hoạt chất tinh khiết, mà còn chứa những chất phụ gia đặc biệt.

1. CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT (bao gồm chất thấm nước, chất khuếch tán, chất tạo huyền phù).
2. CHẤT BẢO QUẢN
3. CHẤT CHỐNG TẠO BỌT
4. CHẤT CHỐNG ĐÔNG
5. CHẤT ĐỆM
6. CHẤT CHỐNG RỬA TRÔI
7. CHẤT KHÁC (bao gồm chất an toàn, chất tăng độ nhớt, chất loang trải...)

SẢN PHẨM CỦA SYNGENTA KHÔNG CHỈ CÓ HOẠT CHẤT MÀ CÒN VƯỢT XA HƠN THẾ NỮA...

Phần lớn các dạng hoạt chất rất khó tan trong dung môi nếu như không có chất phụ gia tương thích

NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CHUYÊN GIA SYNGENTA Theo TS. Randy Cush, chuyên viên về hoạt chất & thành phẩm – Syngenta, “Các chất phụ gia trong sản phẩm là yếu tố rất quan trọng làm nâng cao hiệu quả sinh học của thuốc BVTV.”