Sản phẩm kiểm soát vector truyền bệnh

Icon 2.5 CS

Công dụng: diệt trừ muỗi và các côn trùng gây hại khác

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH

Icon 2.5 EW

Công dụng: diệt côn trùng

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam