Chính sách cookie

www.syngenta.com trang web của chúng tôi sử dụng cookie, như hầu hết các trang web làm, để giúp cung cấp cho bạn những kinh nghiệm tốt nhất có thể.

Cookies là gì?

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang web có thể đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị di động khi bạn lần đầu tiên ghé thăm một trang web hoặc trang. Các cookie sẽ giúp các trang web, hoặc một trang web khác, để nhận ra thiết bị của bạn lần sau bạn đến thăm. đèn hiệu web hoặc các file tương tự khác cũng có thể làm điều tương tự. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ "cookies" trong chính sách này để tham khảo tất cả các tập tin thu thập thông tin theo cách này.

Có nhiều chức năng cookie phục vụ. Ví dụ, họ có thể giúp chúng ta ghi nhớ sở thích của bạn, phân tích như thế nào trang web của chúng tôi được thực hiện, hoặc thậm chí cho phép chúng tôi giới thiệu nội dung, chúng tôi tin rằng sẽ là phù hợp nhất với bạn.

Một số cookie chứa thông tin cá nhân - ví dụ, nếu bạn nhấp vào để "nhớ tôi" khi đăng nhập, một cookie sẽ lưu tên của bạn.

Các cookie được sử dụng bởi www.syngenta.com:

• sẽ không thu thập thông tin nhận diện cá nhân bạn

• sẽ thu thập thông tin tổng quát hơn như thế nào người dùng đến và sử dụng trang web của chúng tôi, hoặc vị trí chung của người dùng.

• sẽ không được sử dụng để cung cấp thông tin cho các công ty tiếp thị của bên thứ ba hoặc các nhà quảng cáo phương tiện truyền thông.

The cookies we use for www.syngenta.com

Cookie Name

Description

_ga

Used to distinguish visitors. (GA – Universal Analytics)

_gat

Used to throttle request rate. (GA – Universal Analytics)

#lang

Language cookie

ASP.NET_SessionId

It is a cookie which is used to identify the visitors session on the server. It is created the first time this site is accessed through a visitor’s web browser.

AWSELB

It is a cookie persisted by AWS ELB (Elastic Load Balancer) for managing sticky sessions across production servers.

Cookie mà chúng tôi sử dụng cho www.syngenta.com

Tên

Mô tả

_ga

Được sử dụng để phân biệt khách. ( GA - Universal Analytics)

_gat

_gat Được sử dụng để tỷ lệ yêu cầu ga. ( GA - Universal Analytics)

#lang

Ngôn ngữ

ASP.NET_SessionId

Nó là một cookie được sử dụng để xác định các phiên khách truy cập vào máy chủ. Nó được tạo ra lần đầu tiên trang web này được truy cập thông qua trình duyệt web của khách truy cập.

AWSELB

Nó là một cookie tồn tại của AWS ELB (Elastic cân bằng tải ) để quản lý các phiên dính trên các máy chủ sản xuất.

Bạn có thể chặn cookie bằng cách kích hoạt các thiết lập trên trình duyệt của bạn , cho phép bạn từ chối các thiết lập của tất cả hoặc một số cookie .

Tuy nhiên , nếu bạn sử dụng các thiết lập trình duyệt của bạn để chặn tất cả các cookie (bao gồm cookie cần thiết ), bạn có thể không có khả năng truy cập vào tất cả hoặc một phần của trang web của chúng tôi .

Liên kết đến các trang web khác Syngenta

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác do Syngenta hoặc tổ chức Syngenta khác ( "Khác Syngenta Website ( s)" ) . Những trang web Syngenta khác là các trang web riêng biệt và khác biệt. Mỗi phục vụ một mục đích khác nhau . do đó từng trang web của Syngenta khác được điều chỉnh bởi chính sách cookie riêng của mình . Nếu bạn truy cập trang web Syngenta khác thông qua các liên kết trên trang web này, xin vui lòng mất một vài phút để xem xét các chính sách cookie trên từng trang web của Syngenta khác mà bạn đến thăm .

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa nội dung nhúng từ , hoặc liên kết tới, trang web điều hành bởi các công ty khác , bao gồm cả các trang web được thực hiện bởi các nhà cung cấp của chúng tôi bên thứ ba dịch vụ , các chi nhánh của chúng tôi , và các bên thứ ba khác bao gồm cả các trang web phương tiện truyền thông xã hội như YouTube hay Facebook .

Kết quả là , khi bạn truy cập một trang web với nội dung nhúng, hoặc theo một liên kết đến một trang web của bên thứ ba, bạn có thể được trình bày với cookie từ các trang web này . Syngenta đã không kiểm soát hoặc có trách nhiệm trên các tập tin cookie, vì vậy bạn nên kiểm tra chính sách cookie của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin.

Chúng tôi cũng cung cấp một widget ' trang chia sẻ ' vào một số trang web của chúng tôi , nơi mà nội dung có thể được chia sẻ dễ dàng trên các trang web như Facebook , Twitter và LinkedIn . Những trang web này có thể sử dụng một cookie khi bạn đăng nhập vào dịch vụ của họ . Syngenta đã không kiểm soát hoặc có trách nhiệm trên các tập tin cookie, vì vậy bạn nên kiểm tra chính sách cookie của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin.