Thanh long

BỆNH ĐỐM NÂU TRÊN THANH LONG  

Bệnh đốm nâu trên thanh long được ghi nhận đã, đang xuất hiện ở một số nước như Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan. Ở Việt Nam, một số vườn thanh long tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Thuận và Long An đã xuất hiện loại bệnh này, tuy mới xuất hiện nhưng bệnh có tốc độ lây lan nhanh và gây hại trên diện rộng. Bệnh do nấm Neoscytalidium dimidiatum (Penz) Crous & Slipper gây ra. Bào tử nấm gây bệnh nẩy mầm trên bề mặt tiếp xúc rồi xâm nhập vào trong mô gây hoại tử, bệnh gây hại cả trên thân cành và quả thanh long. Bệnh gây hại làm cho cành thanh long bị sần sùi, gây thối khô từng mảng. Trên quả, những đốm làm cho vỏ quả trở nên sần sùi thối khô làm giảm giá trị thương phẩm nghiêm trọng. Để có thể kiểm soát tốt bệnh đốm nâu, cần áp dụng biện pháp tổng hợp và khi cần thiết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ 1 quy trình sử lý nghiêm ngặt và hợp lý từ sau khi thu hoạch vụ trước đến lứa trái tiếp sau.

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH

THUỐC TRỪ BỆNH CHO THANH LONG

CÔNG DỤNG CỦA AMISTAR 250SC​

  • Amistar 250SC có khả năng thấm sâu nhanh, lưu dẫn mạnh, bảo vệ tốt bông, trái non cũng như các bộ phận non mới mọc ngay cả trong mùa mưa.
  • Amistar 250SC đặc trị thán thư, hiệu quả cao trong cả phòng và trị bệnh. Đặc biệt là với bệnh đốm trắng trên Thanh long, Amistar 250SC chứng minh được hiệu quả tốt trong kiểm soát bệnh nếu được tuận thủ nghiêm ngặt theo quy trình xử lý đưiợc khuyến cáo.
  • Amistar 250SC rất an toàn cho bông và trái ngay cả khi cây vừa hình thành hay ở nhụy/nhị.

 

 

 

CÔNG DỤNG CỦA ANVIL 5SC

  • Anvil có tác động nội hấp – di chuyển nhanh trong mô cây nên có khả năng phòng trừ và cô lập nấm bệnh.
  • Hiêu lực trừ bệnh kéo dài đến hơn 14 ngày.
  • Phổ rộng phòng trừ nhiều loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng như bệnh rỉ sắt, nấm hồng, đốm mắt cua… hại cà phê, đốm vằn hại lúa, đặc biệt là đốm nâu hại thanh long.
  • Giữ cho bộ lá sạch bệnh, xanh tốt, hỗ trợ quang hợp, giúp nông sản tươi đẹp, năng cao giá trị thương phẩm.

 

 

 

 

CÔNG DỤNG CỦA TERVIGO 020SC

  • Tervigo 063SC là dạng thuốc dung dịch duy nhất dùng để xử lý đất, hạn chế khả năng thất thoát (do rửa trôi hay trực di) nên sẽ phát huy hiệu quả trừ dịch hại cao nhất.
  • Tervigo 063SC đặc trị tuyến trùng hại rễ thanh long với hiệu lực trừ bệnh kéo dài, được xử lý vào đầu và cuối mùa mưa hay xử lý liên tiếp cách nhau 3-4 tuần cho mỗi lứa trái thanh long.
  • Tervigo 063SC giúp rễ cây khỏe mạnh, hấp thu dưỡng chất tốt, cây xanh khỏe. đảm bào năng suất và chất lượng hạt.