Giải pháp GroMore®

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP TRÊN LÚA CỦA SYNGENTA

GroMore là giải pháp tích hợp trong canh tác lúa của Syngenta. Đây là sự kết hợp hài hòa các biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất lúa như chọn giống, làm đất, quản lý nước, bón phân, sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, quản lý sau thu hoạch… Mỗi biện pháp được áp dụng trong GroMore đều xuất phát từ cơ sở khoa học vững chắc và thực tiễn sản xuất.

Khái niệm GroMore

GroMore là sự tích hợp các biện pháp kỹ thuật nông học mới do Syngenta đề xuất để hạn chế các yếu tố bất lợi sinh học và phi sinh học đối với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa nhằm tối đa hóa năng suất, chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả đầu tư cho nông dân trên cơ sở chú trọng bảo vệ môi trường, kết hợp với Quản lý Cây trồng Tổng hợp (Integrated Crop Management/ICM), Quản lý Dịch hại Tổng hợp (Integrated Pest Management/IPM) và Quản lý tính kháng thuốc của sâu, bệnh, cỏ dại (Insecticide Resistant Management/ Fungicicde Resistant Management/Herbicide Resistant Management-IRM/FRM/HRM). GroMore được tiến hành theo nguyên tắc vận dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến nhất, chọn lựa vật tư nông nghiệp an toàn và phù hợp nhất, từ giống đến phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều, đúng lúc và đúng cách). Đồng thời, GroMore cũng được vận dụng rất linh hoạt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh sản xuất lúa của từng Vùng, Miền tại Việt Nam. Syngenta triển khai GroMore tại Việt Nam nhằm chuyển giao cho nông dân trồng lúa một giải pháp tích hợp các kỹ thuật tiên tiến, bao gồm việc chọn giống, kỹ thuật làm đất, quản lý nước, phân bón, quản lý thất thoát sau thu hoạch, sử dụng an toàn nông dược… thay thế cho việc chuyển giao theo phương thức truyền thống từng sản phẩm giống hoặc thuốc BVTV riêng lẻ, hoàn toàn phù hợp với các chương trình “3 giảm – 3 tăng”, “1 phải – 5 giảm”. Qua đó, giúp nông dân nâng dần kiến thức cũng như thu được lợi nhuận cao hơn trong nghề trồng lúa.

Sau đây là Giải pháp hóa học trong quản lý dịch hại của Syngenta.

Sau đây là Giải pháp tích hợp trong quản lý dịch hại của Syngenta.