Sofit Chuyên Gia Diệt Lúa Cỏ
Logo Sofit 300EC

Sofit® 300EC loại thuốc cỏ tiền nảy mầm với chế chuyên biệt độc đáo.

Hình ảnh sản phẩm Sofit

Thông Tin Sản Phẩm

  • THUỐC TRỪ CỎ

  • Số đăng : 1811/CNĐKT-BVTV

  • Thành phần: 300g/L Pretilachlor + 100g/L Fenclorim

  • Dạng thuốc: Dạng lỏng

  • Dung tích:  250ml, 50ml

Diệt 3 nhóm cỏ và lúa cỏ

Không chết vũng

Hướng Dẫn Sử Dụng

Các loại cỏ

Lúa cỏ

Liều lượng: 1,4 L/ha
Cách dùng: Pha 70 ml/bình 16 lít nước, phun 20 bình/ha, hoặc 100 ml/bình 25 lít nước, phun 14 bình/ha

Liều lượng: 1L/ha
Cách dùng: Pha 50 ml/bình 16 lít nước, phun 20 bình/ha, hoặc 70 ml/bình 25 lít nước, phun 14 bình/ha.

*Đăng : Lúa cấy, Lúa gieo thẳng

Sofit Hoạt Chất

Hoạt chất

Sofit® 300EC sản phẩm trừ cỏ tiền nảy mầm hoạt chất an toàn. Khi vừa nảy mầm, mầm của hạt cỏ sẽ hấp thu chất diệt cỏ, nhưng rễ cỏ không hấp thu chất an toàn. Với chế này, Sofit® 300EC giúp diệt trừ cỏ dại hoàn toàn an toàn cho hạt giống

Nhận diễn hàng chính hãng Sofit 300EC