Proclaim 19EC Vượt trội mạnh mẽ bền vũng

 

Logo Proclaim

Proclaim® 1.9EC – Vượt trội – Mạnh mẽ - Bền vững

Proclaim 1.9EC thấm sâu và chuyển vị, giúp diệt sâu triệt để, ngay cả sâu ẩn nấp ở mặt dưới lá, nơi thuốc không tiếp xúc. Thuốc có nguồn gốc sinh học, ít tác động đến môi trường và thiên địch."

Proclaim 19EC

Thông Tin Sản Phẩm

  • Loại sản phẩm: Thuốc trừ sâu

  • Đăng ký bởi: Syngenta Vietnam Ltd

  • Thành phần: 19g/L Emamectin benzoate

  • Cây trồng: Ngô

  • Đối tượng dịch hại: sâu keo mùa thu

  • Quy cách đóng gói: 50ml & 10ml

Proclaim 19EC Nhận diện hàng chính hiệu