Giải pháp cây trồng

Từ các biện pháp kỹ thuật canh tác được cập nhật đúng lúc, với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tiên tiến và bộ sản phẩm hạt giống chất lượng cao trên thị trường hiện nay (trên nhóm ngô và rau hoa...), Syngenta đã cung cấp những giải pháp phù hợp nhất trên từng loại cây trồng.

Thông qua các giải pháp này, Syngenta đã giúp người nông dân đạt được năng suất cao, tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hiệu quả đầu tư dựa trên nền tảng quan tâm gìn giữ và bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện dần tập quán canh tác truyền thống cũ xưa.

Giai phap tren cay lua

Giải pháp trên cây lúa

Sẽ cho năng suất lúa vượt trội 10% và lợi nhuận cao hơn 4 triệu đồng/ha.

Giải pháp trên cây rau

Giải pháp với tính năng phòng trừ dịch hại cao, an toàn, giúp tối ưu hóa năng suất

cta33

Giải pháp trên cây ngô (bắp)

Giải pháp hoàn thiện từ bộ sản phẩm hạt giống và thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta

Giải pháp trên cây trồng đặc biệt

Với các sản phẩm tiên tiên nhất, Syngenta sẽ cung cấp những giải pháp cây trồng hợp