Sản phẩm kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp

Sản phẩm kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp

Klerat ®

Công dụng: diệt trừ chuột

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam

Thành phần: brodifacoum và phụ gia.

Qui cách đóng gói: 1kg/lon, 40g/hộp

Icon 10CS

Công dụng: hóa chat diệt côn trùng

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam

Thành phần: lambda-cyhalothrin và phụ gia.

Qui cách đóng gói: 62.5ml/gói

ACTELLIC ®

Công dụng: thuốc bảo quản nông sản 

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam

Thành phần: pirimiphos-methyl và phụ gia.

Qui cách đóng gói: chai 500ML và chai 1L

Optigard ® AB 100

Công dụng: Bả diệt kiến

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam

Thành phần: thiamethoxam

Qui cách đóng gói: Tuýp 30g

Optigard ™

Công dụng: Bả diệt gián

Nhà phân phối: Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Học Viêt Nam

Thành phần: emamectin benzoate

Qui cách đóng gói: Tuýp 30g