Giải pháp MaxVeg

Giải pháp MaxVeg

TIẾP SỨC CÂY CÀ CHUA

Giải pháp an toàn và hiệu quả trong quản lý sâu bệnh hại nhằm giải quyết những khó khăn trong quá trình trồng cà chua nhằm đạt năng suất và chất lượng cao hơn. Phương pháp tốt hơn cho lợi nhuận cao hơn.

Mang đến một vụ mùa bội thu với cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả, gia tăng hiệu quả sản xuất.

Đảm bảo quản lý tốt bệnh bả trầu, châm kim và sâu đục trái, giúp kéo dài thời gian thu hoạch. Nâng cao phẩm cấp và hiệu quả thu hoạch.

Ngăn ngừa bệnh chết rũ cây con, quản lý tốt bệnh bả trầu, châm kim và bệnh do virus… giúp cây tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, tạo nên cây cà chua khỏe mạnh.

Ngăn ngừa bệnh bả trầu, châm kim và sâu đục trái để giúp cây khỏe, nhiều hoa, dễ đậu trái, trái to, đẹp, đồng đều.

Cây khỏe thân mập, ngon nở, bộ lá xanh và dày

Ngăn ngừa bệnh chết ẻo cây con, quản lý tốt bệnh bả trầu, châm kim giúp ruộng cà chua giữ được mật độ, thúc đẩy hấp thu dinh dưỡng hiệu quả nhất, tạo nên cây cà chua khỏe mạnh.
Cây khỏe thân mập, sai quả  

Những đối tượng bệnh hại thường gặp:

Bệnh chết rũ Bệnh châm kim Bệnh bả trầu

“Tiếp sức cây cà chua” là giải pháp của Syngenta giúp bảo vệ hoàn hảo cây cà chua ở giai đoạn dây 1. Giúp cây sạch bệnh, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, cây có thân mập, bộ lá xanh và dày, đảm bảo mật độ cây trên ruộng.

“Tiếp sức cây cà chua” đề xuất sử dụng các sản phẩm sau:

Proclaim 1.9EC có nguồn gốc sinh học, kiểm soát tốt sâu xanh, sâu xanh da láng đục trái cà chua, giúp trái cà chua to, đồng đều và đẹp.

 

 

 

 

 

 

 

Amistar 100ml

 

Luân phiên Amistar 250SC và Revus Opti 440SC là giải pháp hiệu quả để kiểm soát bệnh bả trầu, chấm kim, đốm vòng... giúp cây cà chua khỏe mạnh, tạo ra nhiều chùm hoa, đậu trái tốt hơn, trái to, đẹp và đồng đều

 

 

 

 

 

 

 

“Tiếp sức cây cà chua” đề xuất sử dụng các sản phẩm sau:

 

Amistar 250SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có hiệu quả đặc biệt cao trên đốm vòng hại cà chua. Amistar giúp duy trì bộ lá xanh, gia tăng quang hợp và tối ưu hóa năng suất.

 

 

 

 

 

 

Revus Opti 440SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng giúp ngăn ngừa bệnh bả trầu và châm kim hiệu quả, tăng cường sức khỏe của cây, giúp cây có bộ lá xanh và dày hơn.

 

 

 

 

 

 

Nâng cao chất lượng trái thương phẩm

Giải pháp “Tiếp sức cây cà chua” khuyến cáo cho thương lái trong giai đoạn thu hoạch nên sử dụng các sản phẩm Syngenta giúp quản lý bệnh hại 1 cách hiệu quả nhằm kéo dài thời gian thu hái, trái thu được có chất lượng cao hơn. Với phẩm chất trái cao còn giúp cho thương lái nâng cao được lòng tin trong mua bán với các đối tác của mình.

Kiểm soát những đối tượng bệnh hại chính  
Bệnh châm kim                Bệnh bả trầu
 
Tiếp tục bảo vệ cây từ các đối tượng sâu bệnh hại ở giai đoạn thu hoạch với mục tiêu kéo dài thời gian thu hái, nâng cao tỉ lệ trái loại 1 với chất lượng cao, mẫu mã đẹp.

Trái to, đồng đều và sáng bóng “Tốt cây, đẹp trái”

 

Phòng trừ hiệu quả trước áp lực của bệnh bả trầu và châm kim, giúp cây ra nhiều chùm hoa, dễ đậu trái, cho giàn trái đồng đều và sáng bóng.

 

 

 

 

 

 

Bệnh hại như bả trầu, châm kim, sâu đục quả, bọ phấn trắng… là đối tượng gây hại chính trong giai đoạn ra hoa, đậu trái làm giảm năng suất và phẩm chất cà chua
Giải pháp “Tiếp sức cây cà chua” giai đoạn ra hoa đậu trái khuyến cáo nhằm duy trì cây cà chua khỏe mạnh với bộ lá xanh, dày, thúc đẩy khả năng quang hợp và hấp thu dinh dưỡng 1 cách hiệu quả, cây tạo ra nhiều chùm hoa, dễ đậu trái, trái lớn nhanh, to đều và đẹp.

 

 

 

QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÀ CHUA

Với giải pháp hóa học được Syngenta đề xuất bao gồm sản phẩm Proclaim 1.9EC dùng để kiểm soát sâu xanh và sâu đục quả; luân phiên 2 sản phẩm Amistar 250SC và Revus Opti 440SC sẽ quản lý tốt bệnh sương mai và đốm lá hại cà chua giúp cây sinh trưởng khỏe, cho nhiều hoa và quả, trái to, đồng đều và đẹp, đồng thời có độ an toàn cao cho nông sản.