You are here

Giải pháp MaxVeg

Ngăn ngừa bệnh chết rũ cây con, quản lý tốt bệnh bả trầu, châm kim và bệnh do virus… giúp cây tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, tạo nên cây cà chua khỏe mạnh.

 

Ngăn ngừa bệnh bả trầu, châm kim và sâu đục trái để giúp cây khỏe, nhiều hoa, dễ đậu trái, trái to, đẹp, đồng đều.

Cây khỏe thân mập, ngon nở, bộ lá xanh và dày

Bệnh chết rũ Bệnh châm kim Bệnh bả trầu

“Tiếp sức cây cà chua” là giải pháp của Syngenta giúp bảo vệ hoàn hảo cây cà chua ở giai đoạn dây 1. Giúp cây sạch bệnh, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, cây có thân mập, bộ lá xanh và dày, đảm bảo mật độ cây trên ruộng.

“Tiếp sức cây cà chua” đề xuất sử dụng các sản phẩm sau:

Proclaim 1.9EC có nguồn gốc sinh học, kiểm soát tốt sâu xanh, sâu xanh da láng đục trái cà chua, giúp trái cà chua to, đồng đều và đẹp.

Luân phiên Amistar 250SC và Revus Opti 440SC là giải pháp hiệu quả để kiểm soát bệnh bả trầu, chấm kim, đốm vòng... giúp cây cà chua khỏe mạnh, tạo ra nhiều chùm hoa, đậu trái tốt hơn, trái to, đẹp và đồng đều

“Tiếp sức cây cà chua” đề xuất sử dụng các sản phẩm sau:

Amistar 250SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có hiệu quả đặc biệt cao trên đốm vòng hại cà chua. Amistar giúp duy trì bộ lá xanh, gia tăng quang hợp và tối ưu hóa năng suất.

Revus Opti 440SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng giúp ngăn ngừa bệnh bả trầu và châm kim hiệu quả, tăng cường sức khỏe của cây, giúp cây có bộ lá xanh và dày hơn.

Nâng cao chất lượng trái thương phẩm

Phòng trừ hiệu quả trước áp lực của bệnh bả trầu và châm kim, giúp cây ra nhiều chùm hoa, dễ đậu trái, cho giàn trái đồng đều và sáng bóng.