Sản phẩm dành cho cỏ sân golf

Banner Maxx®


Công dụng: Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Green-Tech Hoa Kỳ (Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam)

Thành phần: Propiconazole 14,3% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 5L

Monument®

Công dụng: Trừ cỏ dại trên sân golf

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Green-Tech Hoa Kỳ (Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam)

Thành phần: Trifloxysulfuron-Sodium 75% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 100ml & 1L

Primo Maxx®

Công dụng: Điều hòa sinh trưởng cỏ sân golf

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Green-Tech Hoa Kỳ (Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam)

Thành phần: Trinexapac-Ethyl 11,3% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 1 L

Subdue Maxx®

Công dụng: Phòng trừ nấm bệnh trên cỏ sân golf

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Green-Tech Hoa Kỳ (Thôn Ngọc Giang, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam)

Thành phần: Mefenoxam 22% và các thành phần khác

Qui cách đóng gói: 5 L