Cây có múi

Cây có múi

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY CÓ MÚI

Những năm gần đây, nghề trồng cây ăn quả có múi ở Việt Nam ngày càng phát triển về diện tích sản xuất, qua đó hình thành nên những vùng sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về diện tích và sản lượng còn manh mún, bấp bênh, do đó cần có chiến lược đầu tư hợp lý về quy trình canh tác, chế độ bảo vệ thực vật…để phát triển nguồn cây đặc sản này một cách bền vững.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÓ MÚI TẠI VIỆT NAM

  • Cây có múi có tên khoa học: Citrus sp.

    • Họ: Rutaceae
    • Bộ: Sapindales
  • Nguồn gốc: từ khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Đông Nam châu Á.
  • Ở Việt Nam, các vùng trồng cây có múi quan trọng là Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Lạng Sơn, Yên Bái, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đồng Nai, Bình Dương, Theo số liệu của cục thống kê tính đến năm 2011, Việt Nam có trên 135 nghìn ha cây có múi (*).
  • Sản lượng trái cây có múi Việt Nam: 135 triệu tấn/năm (2011)(*)
  • (*): Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Hình: Bản đồ phân bố vùng trồng cây có múi tại Việt Nam