Cây đậu phộng (lạc)

Cây động phộng - lạc

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY ĐẬU PHỘNG (LẠC)

…Việt Nam đứng hàng thứ 5 về sản lượng hạt trong số các quốc gia trồng đậu phộng (lạc) ở châu Á. Tuy vậy, những nghiên cứu về đậu phộng ở nước ta chưa nhiều, trong khi nhu cầu nắm bắt về những tiến bộ kỹ thuật trong canh tác và bảo vệ thực vật trên loại cây trồng này là vô cùng cần thiết. 
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG TẠI VIỆT NAM

  • Cây đậu phộng có tên khoa học: Arachis hypogaea L.
    • Họ: Fabaceae
    • Bộ: Fabales
  • Nguồn gốc: ở Trung và Nam Mỹ.
  • Ở Việt Nam, cây đậu phộng chủ lực ở tỉnh phía Bắc như Hà Tây, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình; phía Nam như Trà Vinh, Tây Ninh, Long An…
  • Năm 2012, Việt Nam có trên 98,5 ngàn ha cây đậu phộng. (*)
  • Sản lượng trái cây đậu phộng Việt Nam: 100,4 ngàn tấn/năm (2012). (*)


(*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2012

Hình: Bản đồ phân bố cây đậu phộng (lạc) ở Việt Nam