Cây khoai tây

Khoai tây

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY KHOAI TÂY

Khoai tây là loại cây có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao nhưng rất khó trồng do rất mẫn cảm với thời tiết và sâu bệnh hại… Việc hiểu và nắm rõ về kỹ thuật chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại khoai tây là việc mà mọi nhà nông cần phải có nếu như muốn thành công với loại cây trồng này.

 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KHOAI TÂY TẠI VIỆT NAM

  • Cây khoai tây có tên khoa học: Solanum tuberosum
    • Họ: Solanaceae
    • Bộ: Solanales
  • Nguồn gốc: ở vùng cao nguyên thuộc núi Andes (Nam Châu Mỹ) ở độ cao 2.000 đến 5.000m.
  • Năng suất bình quân của các giống tiêu: 2,35-3,80 tấn/ha
  • Ở Việt Nam, diện tích đất trồng khoai tây tập trung ở 3 vùng chính: Đồng bằng sông Hồng, Miền núi phía Bắc và Đà Lạt (Lâm Đồng).
  • Năm 2008, Việt Nam có 35.000-37.000 ngàn ha cây khoai tây. (*)
  • Sản lượng khoai tây Việt Nam: 420-450 ngàn tấn/năm (2008). (*)


(*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2008
Hình: Bản đồ phân bố vùng trồng khoai tây ở Việt Nam