You are here

Cây tiêu

KỸ THUẬT CANH TÁC CÂY HỒ TIÊU

Nhằm hướng đến việc phát triển bền vững ngành sản xuất hồ tiêu, Syngenta đã cùng các nhà khoa học Việt Nam cố gắng tìm ra các giải pháp khả thi giúp người nông dân trồng tiêu giảm thiểu rủi ro và ổn định thu nhập trong bối cảnh dịch hại phát triển mạnh, môi trường không thuận lợi… 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY HỒ TIÊU TẠI VIỆT NAM  

  • Cây hồ tiêu (Piper nigrum).
    • Thuộc Họ Hồ tiêu – Piperaceae
    • Thuộc Bộ Hồ tiêu - Piperales
  • Các vùng trồng hồ tiêu tại Việt Nam:
  • Nguồn gốc: Ở Việt Nam, đến thế kỷ XVII mới được đưa vào trồng (Chevalier, 1925). Đến cuối thế kỷ XIX, hồ tiêu được trồng với diện tích tương đối khá ở Phú Quốc, Hòn Chồng và Hà Tiên (Kiên Giang), chủ yếu do người Hoa gốc ở đảo Hải Nam di cư, lập nghiệp tại đây. Đầu thế kỷ XX, cây tiêu theo chân các chủ đồn điền người Pháp phát triển lên Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quảng Trị và Quảng Nam; cây tiêu chỉ mới được phát triển nhiều ở Đồng Nai, Tây Nguyên sau năm 1975.
  • Năng suất bình quân của các giống tiêu: 2,35-3,80 tấn/ha
  • Diện tích trồng hồ tiêu : 52.171 ha/năm (năm 2011)
  • Sản lượng hồ tiêu gần như không thay đổi từ năm 2006-2011: 105.000 T/năm

(*) Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2011
Hình: Bản đồ phân bố các vùng trồng hồ tiêu tại Việt Nam