Apron XL 350ES

Cập nhật:

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Sản phẩm chăm sóc hạt giống

Số đăng ký:
2813/CNĐKT-BVTV
Thành phần:
350g/l
Metalaxyl M
Dạng thuốc:
Dạng lỏng
Cơ chế tác động:
Tác động tiêu diệt tế bào nấm bệnh bằng 2 cơ chế độc đáo:
- Ức chế hoạt động của Enzyme xúc tác tạo ra năng lượng ATP.
- Ngăn cản sự tổng hợp RNA trong tế bào nấm bệnh.
Where to buy